På gårdsplanen står flera personer med heltäckande blåa overaller med plastskydd över skorna. Distriktsveterinären och frivilligpersonal från Blå stjärnan väntar på att Stig Widell tillsammans med sin dotter och vännen Stig Karlsson ska få hem djuren från hagen.

Orrnäs gård är en av de första gårdarna som ej drabbats av smitta som nu har fått sina djur vaccinerade.

De har redan hunnit vaccinera 50 djur på förmiddagen, nu återstår ytterligare lika många djur som ska vaccineras mot mjältbrand. Avståndet är bara några hundra meter till den gård där det senast hittades ett dött djur som drabbats av mjältbrand.

Artikelbild

| Mjältbrand. Distriktsveterinär Maria Olofsson ska tillsammans med sina kollegor vaccinera sammanlagt 4000 djur på två veckor. Helena Widell, Marie Nilsson, Stig Karlsson hjälper till idag på gården Orrnäs tillsammans med djurägaren Stig Widell.

Förberedd

Stig Widell har nogsamt förberett för att arbetet med vaccineringen ska gå smidigt. Korna är stora, och kan skada både sig själva, de som arbetar med att fösa in djuren, och personalen från Jordbruksverket.

– Här går det väldigt bra, Stig Widell är en djurägare som har koll på säkerheten och sin djur, säger Robert ter Horst, insatschef.

Ute i den stora hagen föser Stig Widell tillsammans med sin dotter Helena och vännen Stig Karlsson korna mot fållan vid ladugården. Där samlar de korna så att djuren sedan en och en kan fösas in i behandlingsboxen för att få en vaccinationsspruta mot mjältbrand.

Artikelbild

| Fem team. Sammanlagt fem team från Jordbruksverket arbetar med att vaccinera alla djur inom vaccinationsområdet, en av dem är distriktsveterinär Maria Olfsson.

– Det är mest fysiskt ansträngande att se till att få in djuren i behandlingsboxen, säger Stig Widell.

Fem team

Artikelbild

| Djurägare. Lantbrukaren Stig Widell föser in korna i fållan före vaccineringen.

Alla kor utom de kalvar som är yngre än två månader ska vaccineras. Det är fem team från Jordbruksverket som är ute på gårdarna inom vaccinationsområdet. Sammanlagt ska 4 000 djur vaccineras.

Vad är kostnaden för att vaccinera alla djuren?

Artikelbild

| Blå stjärnan. Marie Nilsson, Blå stjärnan ställer upp ideellt för att hjälpa till med vaccineringen.

– Vi har beräknat att det kostar hundra kronor per djur. Kostnaden står staten för, berättar Robert ter Horst.

Han säger att arbetat med att vaccinera alla djur kommer ta två veckor.

Artikelbild

| Fålla. Djuren väntar i fållan på att få en spruta med vaccin mot mjältbrand.

Hur lång tid tar det innan vaccinet verkar?

– Det tar mellan 8–14 dagar. Efter två veckor har djuret fullgott skydd.

Artikelbild

| Vaccinering. Maria Olofsson har ett digert arbete de kommande veckorna med att vaccinera, i bakgrunden lantbrukare Stig Widell.

Kommer fler djur dö av mjältbrand?

– Vi kan aldrig garantera något, men det vi gör nu, gör att risken minskar, säger han.

Artikelbild

| Lyckligt. Kon stod och råmade högt ända tills hon återigen återförenades med sin kalv efter vaccinering.

Vet ni än var mjältbranden har sitt ursprung?

– Det är SVA som arbetar med att söka efter detta. Det är inte nödvändigt att veta var mjältbranden kommer ifrån. Vi gör nu allt för att bekämpa den genom vaccinering och att snabbt hitta redan drabbade djur, säger Robert ter Horst.

Artikelbild

| Ideellt. Marie Nilsson, Blå stjärnan ställer upp ideellt för att hjälpa till med vaccineringen.

Vaccineras igen

Gårdarna där djur påträffats med mjältbrand, där ska djuren vaccineras ytterligare en gång till efter två till tre veckor.

Artikelbild

| Veterinär. Alla kor utom kalvar yngre än två månader får vaccin mot mjältbrand av Maria Olofsson, distriksveterinär.

– Hur vi gör med övriga gårdar har Jordbruksverket centralt inte beslutat om än, förklarar Robert ter Horst.

Jordbruksverkets arbete med vaccinationerna efter mjältbrandsutbrottet vid Omberg sköts efter en planerad mall.

– Varje vaccinerat djur dokumenteras, och informationen förs sedan in i en databas, säger han.

Hjälps åt

Arbetet med vaccineringen av Stig Widells kor flyter på.

Alla hjälps åt.

Stig Widell och hans kamrat Stig Karlsson föser in djuren i behandlingsboxen. Stigs dotter Helena Widell spärrar, in- och utgången från boxen. Marie Nilsson, frivilligarbetare från Blå stjärnan fyller i papper och rätt dos i sprutorna. Sedan går distriktsveterinär Maria Olofsson fram till djuren, en och en för att spruta in vaccinet i varje ko.

– Det var riktigt av Jordbruksverket att börja här, vi ligger ju väldigt nära den gård som senast drabbats av mjältbrand, säger Stig Widell.