Gini-koefficienten mäter inkomstspridningen. En koefficient på 0 skulle innebära att alla har precis samma inkomst, medan 1 betyder att en enda person har all inkomst.

I Sverige är gini-koefficienten 0,32. Det är ganska lågt internationellt sett, men betydligt högre än för 25 år sedan då den låg på 0,22.

Samtliga östgötska kommuner är mer ekonomiskt jämlika än Sverige i stort, även om Linköping hamnar väldigt nära rikssnittet.

– Generellt kan man säga att spridningen i inkomster ofta är större i storstadsregionerna, säger Johan Lindberg, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Siffrorna gäller inkomståret 2015. I samtliga östgötska kommuner har gini-koefficienten stigit sedan 2011.

– Det ligger i linje med statistiken på riksnivå. Inkomstspridningen har ökat, säger Johan Lindberg.

Danderyd har de största inkomstklyftorna i Sverige med en gini-koefficient på 0,57. Malå, Surahammar och Forshaga har de minsta inkomstklyftorna i landet. Koefficienten ligger där på 0,23.