Ett vaccin mot rotavirusinfektion, en mag-tarminfektion som orsakar magsjuka hos små barn, bör ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationen lämnades i dag till regeringen och följer på en tidigare remissrunda där merparten var positiva till ett nationellt vaccin mot rotavirus.

Myndigheten har bedömt att vaccinet uppfyller alla kriterier i smittskyddslagstiftningen. Beslutet utgår också utifrån kunskapsunderlag om hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är, samt hälsoekonomiska och etiska aspekter.

Vaccinet ges i droppar och används i USA, Finland och Norge. I Sverige har Jönköping och Stockholm börjat erbjuda barn vaccinering.

Det är regeringen som fattar beslut om eventuellt införande i vaccinationsprogrammet.