Det kommer fler besvärande uppgifter om pensionsbolaget Allra, som tidigare i veckan köpstoppades av Pensionsmyndigheten. Enligt Svenska Dagbladet finns osäkerhet kring värderingen av en del av innehaven i bolagets fonder, som ligger i ett komplext finansiellt instrument.

Det är uppgifter som Allra tillbakavisar, och hänvisar till att det aktuella värdepappret sålts med hög avkastning.

Agera själv

Allra utreds nu av Pensionsmyndigheten. Det senaste året har ett flertal fonder som varit valbara inom premiepensionssystemet stoppats. Förlorarna är pensionsspararna.

Det pågår en politisk diskussion om hur premiepensionen ska fungera i framtiden. Men det finns sätt att agera som sparare redan i dag för att undvika att bli lurad.

Jämför med Såfa

Premiepensionssystemet har bevisligen dragit till sig oseriösa aktörer. Så titta om fonden även finns att spara i utanför systemet. Om inte, är det ytterligare en varningssignal.

Jämför sedan fondens utveckling med det statliga alternativet Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden, och som har en låg avgift och en bra utveckling historiskt.

Till den som saknar intresse för fondsparande, och varken kan eller vill sätta sig in i alternativen, har hon en uppmaning: Låt bli.