Den före detta tjänsteman vid Göteborgs Universitet som fälldes av tingsrätten för brott mot efterforskningsförbudet överklagar domen.

Tjänstemannen dömdes till lägsta möjliga straff, 30 dagsböter.

Bakgrunden är att Göteborgs-Posten i februari förra året kunde publicera en mejlväxling mellan tjänstemannen och en kollega. Där ville tjänstemannen att kollegan skulle förmå sina medarbetare att ta bort kritiska inlägg som gjorts på Facebook.

I samband med publiceringen i GP skickade tjänstemannen ett nytt mejl där det kan uppfattas som att tjänstemannen vill veta vem som låtit GP ta del av det första mejlet. I juni beslutade därför justitiekanslern att åtala tjänstemannen för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud.

I överklagan hävdas att tjänstemannen inte agerat som representant för GU utan som privatperson. Därmed skulle tjänstemannen inte heller omfattas av den så kallade personkrets som krävs för brott av den här typen.

Enligt grundlagen är det inte tillåtet för myndighetspersoner att efterforska källor.