I arbetet med nollvisionen om att ingen ska dödas i trafiken finns ett delmål år 2020. Då ska högst 220 personer omkomma i trafikolyckor, enligt delmålet.

I fjol blev dödstalet 270, vilket var elva fler än 2015. Utvecklingen mot allt färre omkomna, som pågått i många år, har stagnerat under 2010-talet.

Trafiken ökar

Samtidigt ökar mängden trafik på gator och vägar, vilket i sig självt innebär risk för fler olyckor. Nu finns en oro hos myndigheterna om att delmålet högst 220 döda år 2020 inte ska kunna uppnås.

Det vill till att mer händer om vi ska klara det, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, vid MHF:s årliga trafiksäkerhetskonferens i Tylösand.

Hon vill allmänt se en bättre respekt för hastighetsgränser, och pekar särskilt på lastbilar och bussar.

Ett stort problem är att den tunga trafiken kör för fort, anser Lena Erixon.

Drar upp rytm

Tunga fordon som inte håller fartgränsen bidrar till en trafikrytm där många kör för fort, framhåller Erixon.

I en studie som Folksam gjorde i Stockholmstrakten i våras körde mer än hälften av yrkestrafiken fortare än tillåtet.

Nu vill Trafikverket testa system där tunga fordon med modern teknik automatiskt bromsas om de kör fort i vissa områden. Förslaget dök upp efter terrorattacken i Stockholm, men har också en ren trafiksäkerhetsaspekt.

Tekniken finns. Nu gäller det att använda den, säger Lena Erixon.

Försök ska göras i Stockholm och Göteborg, i samarbete med Scania, Volvo och några åkerier. På sikt kan Erixon tänka sig att kommuner får rätt att ställa krav om sådan teknik för tung trafik i vissa områden.

Följ upp farten

I ett kortare perspektiv vill Trafikverket att den som beställer en transport ska ställa högre krav på att färden sker lagligt.

Det är viktigt att vända sig till transportköparna. Vi tittar nu på att konkret vända oss till några stora, säger Lena Erixon och tillägger att transportbranschen själv visat intresse för frågan.

Hon påpekar att det finns teknik som berättar hur fort en transport gått.

Man måste börja följa upp och sedan återkoppla, säger Lena Erixon.
Det är viktigt att vända sig till transportköparna.

Lena Erixon, Trafikverket, om hur tung trafik ska fås att köra lagligt.