Det är den nya S+M+MP-majoritetens förhoppning efter en serie studiebesök.

–Vi behöver inte uppfinna hjulet, det räcker att kopiera det, säger Anders Hedeborg (S).

Arne Sjöberg (M) beskriver ett trygghetsboende som ett boende på vanligt hyreskontrakt. Men i en mer hotellikmiljö där större gemensamhetsutrymmen och hyresgästernas närhet till varandra är trygghetens kärna.

Artikelbild

| FORT. Genom att kopiera goda exempel frånandra håll i landet tror S+M+MP-majoriteten i Vadstena att det kan gå fort att etablera ett trygghetsboende i kommunen.

Det ska handla om små lägenheter, ettor och tvåor. Det ska inte finnas några uttalade kriterier för kontrakt, som ålder eller grad av "skröplighet". Men tänkta målgrupper är ensamma äldre eller par som inte längre orkar med sin villa.

Enligt majoritetspartierna ska trygghetsboendet inte vara ett kommunalt investeringsobjekt. Nej, byggnaderna, med max ett 30-tal lägenheter, ska uppföras av privata bolag. Dock med kommunala bidrag till gemensamhetsutrymmen, utemiljöer och till en värd/värdinne-befattning som kan sköta en enklare matservering och ordna aktiviteter.

Ett mer preciserat regelverk kring bidragen ska närmast bekräftas av kommunen i ett policydokument. Det bör vara klart till nyår och utifrån det skulle sedan ett intresserat bolag kunna få bygglov under våren.

– Nej, vi har inte ännu varit i kontakt med någon intressent, men vi vet att de finns där ute, säger Anders Hedeborg.

Artikelbild

| REALISM. Vi kan inte planera för mer byggande än vad än vad det finns möjligheter att realisera, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg (M).

Erfarenheter från andra kommuner är att trygghetsboenden skjuter upp placeringen av äldre på särskilda äldreboenden och därmed minskar behovet av den typen av investeringar.

– Även lite äldre söker en egen identitet. Man vill vara något mer än bara en "gammal människa", reflekterar Tommy Kennberg (MP).