Vadstenas kommuninvånare har under ett antal år beviljats möjlighet att fiska kräftor i vallgraven och i vissa delar av hamnområdet. Nu har samma möjlighet beviljats för 2017 under perioden från 11 augusti klockan 17.00 till 20 augusti vid midnatt. Fiske av kräftor tillåts från land och med maximalt två håvar per person. Båtar får inte användas.

Den 12 augusti tillåts alla, oavsett kommuntillhörighet, att fiska enligt dessa bestämmelser.