Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vadstena kommun har fått i uppdrag att inventera konstgräsplanerna. På konstgräsplanerna ligger ett granulat som ska erhålla en bra struktur för fotbollsspel. Vid snöskottning och annan skötsel av planerna riskerar granulatet att spridas. Risken för läckage av mikroplaster och övrig hälsovådlig påverkan ska undersökas. Dessutom ska en kort konsekvensbeskrivning tas fram för att se vilka konsekvenserna blir om konstgräsplanerna byts ut mot gräsplaner.

Konstgräsplaner har visat sig stå för en stor del av spridningen av mikroplaster.

I april installerades filter på dagvattenbrunnarna i anslutning till konstgräsplanerna för att förhindra att granulatet sprids via dagvattenledningarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att en konstgräsplan i princip kan utnyttjas året om och dygnet runt medan en gräsplan måste vintervila i flera månader och inte tål att användas mer än cirka 20 timmar i veckan.

Förvaltningen har inga flera planerade åtgärder ännu utan väljer att invänta resultatet av en utredning Naturvårdsverket gör om mikroplaster och dess påverkan.