Ombyggnationen av Drottningplan betalas till stor del genom olika avtal med Trafikverket. Därför ligger de ekonomiska delarna hos kommunstyrelsen medan det är tekniska nämnden som är ansvarig för själva utförandet.

– Vi har inte fått några signaler från dem om att man överskridit sin budget, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth (S).

Har ni fått några ekonomiska uppföljningar?

Artikelbild

| Camilla Egberth (S) är inte nöjd med hur Drottningplan hanterats.

– Inget om att det skulle kosta mer än beräknat.

Camilla Egberth förklarar att projektet bestått av flera delar vilket också försvårat vad gäller att få en helhetsbild.

Har ni koll på ekonomin för projektet i dag?

– Nej, för verkställigheten ligger hos tekniska nämnden. Men det är viktigt att vi nu får en uppföljning vad som är projekterat och beställt. Det är olyckligt att det inte har varit ordning och reda i det här.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden ska nu ha ett möte om Drottningplan.

Tycker du att det här har skötts på ett bra sätt?

– Nej, det har det inte, säger Camilla Egberth.