I utredningen, som tillsattes efter det att stjärnåkaren Martin Johnsrud Sundby stängts av i två månader efter felaktigheter kring astmamedicinering, skriver utredarna att Sveriges olympiska kommitté, SOK, nekade utredarna tillträde till viss information om hur man arbetar med medicinering.

Helt felaktigt, menar Reinebo.

Vi har fått en förfrågan från norsk skididrott att få ta del av våra riktlinjer och vi har svarat ja till det. Men sedan har de skjutit upp mötena och det har runnit ut i sanden. Vi har total öppenhet, det är de som inte har tagit möjligheten, säger Reinebo till Expressen.

SOK har nu bestämt att redogöra för sina riktlinjer på ett öppet möte på måndag, och svara på det som står skrivet i rapporten.

Vi är inte skyldiga till nåt. Vi har riktlinjer, vi erbjuder oss att vi visa upp dem, men de bemödar sig inte komma. Och så får man ett nackskott i den här rapporten. Det är fullständig botten, säger Reinebo.