I ett svar på Vänsterpartiets öppna brev och i en artikel i MVT hävdar Arne Sjöberg (8/5): ”I ett affekterat tonläge skriver Dag Källman (V) om kommunfullmäktige i Vadstena och framför diverse klagomål."

Det var inte Dag Källmans brev som Sjöberg påstår. Det var ett brev från Vänsterpartiets hela fullmäktigegrupp. Att då bara vända sig mot Dag Källman, och ignorera de tre kompetenta kvinnliga ledamöterna Eva Skoog, Gun Möller och Anita Källman, är både arrogant och ohyfsat. Att brevet var utformat av fullmäktigegruppen står utom all tvivel. Det fanns både partilogga och underskrifter.

Jag undrar dessutom vad i Vänsterpartiets brev till Arne Sjöberg som har en arrogant ton?

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp skriver i brevet att Arne Sjöberg betett sig på ett klandervärt sätt. Dels i sin attityd mot bland andra Dag Källman (V) och Frida Edholm (K), men också mot representanter från allmänheten som velat ställa en fråga eller ett medborgarförslag.

Arne Sjöberg har vid ett flertal tillfällen deklarerat till Dag Källman och andra att de skall hålla sina inlägg ”rappt och relevant”. Och detta innan de ens hunnit upp i talarstolen.

Som ordförande deklarerade Arne Sjöberg på punkten om årsredovisningen att tjänstemännen först skulle få klara av redovisningen och att det sedan skulle öppnas för diskussion. Bengt-O Petersson var på väg upp i talarstolen fick frågan om han hade en fråga eller och det var ett diskussionsinlägg. Bengt-O Petersson ville diskutera och vände då tillbaka till bänken för att invänta diskussionen som skulle komma. Sen trollade Arne Sjöberg bort diskussionspunkten och klubbade av frågan och gick vidare i dagordningen till nästa ärende.

Dag Källman reagerade omedelbart och undrade vart diskussionen tog vägen. Trots att ordföranden visste att Bengt-O Petersson hade varit uppe för att diskutera och Dag Källman protesterade så avfärdades möjligheten till diskussion. Jag vet också att Gun Möller (V) hade en kort fråga, som enligt gällande pekpinnar var både rapp och relevant. Gun Möller fick inte heller chansen.

Arne Sjöberg tycks ensam vilja avgöra när diskussion får förekomma vid beslutsärenden. Han hänvisar också till ”god praxis och mötesregler” liksom till ”kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning”. Här saknar han, vad jag kan se, fullständigt stöd i alla dokument han hänvisar till.

Jag kan bara konstatera att Arne Sjöberg i efterhand lägger händelserna tillrätta och att han verkar vara i fullständig avsaknad av både självinsikt, självkritiskt tänkande och lyhördhet.

Jag har suttit med som åhörare på i stort sett varje KF-möte sedan 2010 och har egen erfarenhet av KF-arbete från två mandatperioder under 1980-talet. Som ordförandeskapet skötts sedan Arne Sjöbergs tillträdde finns en hel del att önska. Men mötet den 24 april var definitivt ett lågvattenmärke.

Ingvar Frid (V)

Arne Sjöberg svarar:

Vadstena står inför många utmaningar, till exempel ökande antal äldre, jätteinvesteringar i skolorna och minskande skatteintäkter. Många önskar att vi förtroendevalda ska lägga kraften på detta och på att utveckla kommunen. Därför är det beklagligt att Vänsterpartiet lägger sådan energi på formaliteter, nedsättande omdömen och felaktiga påståenden om kommunfullmäktige.

Nu klagar Ingvar Frid (V) bland annat på att jag enbart nämnt Dag Källman (V), en av undertecknarna av öppet brev, påstår att jag skrivit att det öppna brevet har en arrogant ton och påstår att jag trollat bort en möjlighet till diskussion. För ordningens skull vill jag ge några kommentarer.

Dag Källman är gruppledare för Vänsterpartiet. Han mejlade en kopia av det öppna brevet till mig och var en av undertecknarna. Brevet infördes i MVT med undertecknarnas namn. I direkt anslutning fanns mitt svar, där jag adresserade gruppledaren Dag Källman. Alla läsare kunde alltså se vilka som skrivit under Vänsterpartiets brev. Därför la jag ingen möda på att specificera undertecknarna. Konstigare än så är det inte. Ingvar Frid anser att det var arrogant och ohyfsat.

Vidare undrar Ingvar Frid vad det är i Vänsterpartiets öppna brev som har en arrogant ton. Jag har inte på något sätt uttryckt att brevet är arrogant, men beskylls för det ändå.

Slutligen, och än en gång, en kommentar till ärendet om årsredovisningen som V återkommer till. Ärendet var ett beslutsärende, inte ett debattärende. Det fanns tillfälle att ställa sakfrågor vid presentationen. Ingen fråga ställdes. Därefter var ordet fritt inför beslutet i ärendet. Någon hade då kunnat inleda en diskussion, men ingen begärde ordet då heller.

Ingvar Frid skriver att jag trollade bort diskussionspunkten. Inte alls, jag förklarade ordet fritt men ingen begärde ordet. Utöver ordföranden finns två vice ordföranden och två tjänstepersoner på podiet. Ingen av dessa såg att någon begärde ordet. De hade i sådant fall påpekat det. Inte heller ställdes någon ordningsfråga. Det kan man göra om man till exempel anser att något blivit fel. Slutligen kan konstateras att ingen reserverade sig mot beslutet, som bland annat var att godkänna årsredovisningen.

Arne Sjöberg (M)

ordförande i kommunfullmäktige