Den avsatta ”feministiska” regeringen älskade att prata jämställdhet vare sig det gällde frågor om transporter eller energipolitik. Men då det kom till kvinnors företagande inom vård och skola var det stopp. Det är olyckligt eftersom det är de verksamheter som idag engagerar flest kvinnor och som kan få se sina verksamheter gå i stöpet om vinster i välfärden skulle begränsas. Då jag påtalade det för näringsministern svarade han: ”Reell jämställdhet uppnår vi när bolag inom allt från finanssektorn till byggbranschen och it-sektorn i lika stor utsträckning drivs av kvinnor såväl som män.”

Samtidigt vet vi att företag inom bygg och IT i allra högsta grad kan ha vinster från skattemedel. Bygg är till exempel den klart största marknaden inom offentlig verksamhet, och som dessutom omsätter tre gånger så mycket skattemedel som skolan. Detta utan att överhuvudtaget ge upphov till diskussioner om att begränsa vinsterna. Men som sagt att driva skattefinansierad verksamhet inom vård och skola är fult. Det är inte att agera jämställt och det är inte hållbart.

Att diskussionerna om vinster i välfärden har haft negativa effekter på landets entreprenörskap framgår tydligt av den senaste GEM-rapporten (2018). Den visar till exempel att: entreprenörskapet i Sverige har gått tillbaka och att Sverige idag placerar sig på plats 17 av 23, bland så kallade innovationsdrivande länder. Vad värre är skriver forskarna: ”Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor. Precis som 2014 har nedgången föregåtts av en diskussion om vinster och företagande i den s.k. välfärdssektorn (vård, skola, omsorg) i samband med Reepalu-utredningen.”

Detta är oroväckande resultat som går stick i stäv med de höga ambitioner som finns för tillväxt, konkurrenskraft och jämställt företagande. Det är också olyckligt att kvinnors entreprenörskap i förhållande till mäns, varit i princip konstant de senaste tio åren. Det innebär att det är en strategisk tillväxtfråga att kunna öka kvinnors företagande.

Inom omsorgsbranschen är sju av tio företagsledare kvinnor. Enligt det fackliga Vårdförbundet vill var fjärde av deras medlemmar i åldern 30–49 år starta eget. Skälen är bland annat; viljan att utveckla vården, önskan att rå sig själv och att få större frihet. Är det då jämställdhet att förvägra dem den möjligheten? Definitivt inte. Vi behöver fler företagare, inte färre. Och apropå debatten om vinster i välfärden är det kvaliteten i verksamheten som ska avgöra. Inte vem som driver den.

Betty Malmberg (M)

riksdagsledamot för Östergötland