Kristdemokraterna har i sitt principprogram ett stort fokus på förvaltarskapsprincipen. Den är en god politisk ledstjärna för ett gott samhälle och den hjälper oss att tänka långsiktigt och värna det allra nödvändigaste.

Den rödgröna majoriteten i Motala har under den senaste mandatperioden visat brist på respekt både vad gäller begreppet ”god ekonomisk hushållning” och mot medborgarna i allmänhet. Tyvärr kan listan göras lång men här är några exempel:

1. Nedläggningen av SU-gruppen på Villa Ekenäs där man i MVT kunde läsa att man medvetet valt att ta beslut först och göra konsekvensanalysen senare. Kristdemokraterna var i fallet med SU-gruppen ivriga påhejare av en långsam process med individuella konsekvenser och planer för varje barn före beslut.

2. Sponsring av Piraterna via inköp av lokaler där kommunen genom bidrag redan lagt ut stora pengar på investeringar i dessa lokaler. Lite som att betala en gång till – och detta utan att upprätta hyreskontrakt för kommande år. Affären runt Piraterna var tveksam ur flera perspektiv där KD flera gånger varnade för affären då Piraternas aktiebolag var den egentliga motparten och kommunen inte kan/får köpa lokaler med ett aktiebolag som motpart.

3. Projektet Drottningtorget där majoriteten totalt tappade greppet i genomförandet och kostnadsuppföljningen. KD förespråkar alltid att kommunens standardiserade projektmodell används – detta oavsett om pengarna är lokala skattemedel eller kommer i form av bidrag från staten. Med projektmodellen som bas hade inte miljonerna inte kunnat rulla på samma sätt.

4. Nedläggning av Godegård skola baserat på en utredning som inte ens bemödade sig att besöka skolan eller prata med rektorn. KD som värnar barnperspektivet står absolut inte bakom ett sådant oprofessionellt beslutsunderlag och dylika attityder är ett slag i ansiktet på berörda familjer och medborgarna samt leder till politikerförakt.

5. Ledning och styrning av socialförvaltningen där utköp av chefer verkar ha blivit vardagsmat – situationen med många år av ekonomiskt kaos signeras av de rödgröna som med vänstern i bakfickan tackar nej till alternativa utförare som erbjudit sig vara med i samhällsbygget trots de behov som finns. Motalas och Borensbergs äldre väntar fortfarande på nytt äldreboende.

KD vill se en bättre ordning runt ekonomin och de investeringar vi står inför. Lånekarusellen som pågått är inte enligt SKL en god ekonomisk hushållning utan vältrar över kostnaderna på framtida generationer när så småningom räntorna höjs. Kristdemokraterna är tillsammans med Allians Motala en garant för ordning och reda i beslutsprocesser där konsekvensanalyser är naturliga och dessutom obligatoriska inslag. Varje skattekrona ska användas med förnuft.

KD går till val på minskad storlek på barngrupperna i förskolan, administrativt stöd till lärare, en stärkt elevhälsa mot psykisk ohälsa, mer valfrihet i äldreomsorgen, orörd räddningsstation i Borensbergs samt att kommunens kärnverksamhet i välfärden alltid går först och alla gånger före en aktivitetshall. Motala behöver ett nytt styre, det är vårt välfärdslöfte. Du kan vara med och förverkliga våra vallöften den 9 september.

Jan Gyllenhammar

gruppledare (KD)

Erik Forslund

ordförande (KD)