Ingen kan ha missat att filmen om Josefin Nilsson från Ainbusk Singers går att se på SVT Play. En skådespelare misshandlade Josefin Nilsson till oigenkännlighet både till kropp och själ. Hon hämtade sig aldrig och gick bort för tre år sedan. Hennes kropp orkade inte längre trots massiva sjukvårdsinsatser.

Skådespelaren dömdes i hovrätten för misshandel, hot och överträdelse av besöksförbud till villkorlig dom. Hans skådespelarkarriär fortsatte och domen satte inga spår, inte ens efter metoo. De så kallade manliga genierna skyddas och får gå vidare som om inget hänt. Teaterchefer, producenter och regissörer med flera tycks helt bortse från problematiken som blottlades i och med metoo. Dessutom verkar Dramaten utifrån uppdrag från regeringen och har en styrelse som inte torde vara utan både ansvar och kännedom vad som händer.

Vilken verkan hade kulturministerns agerande gentemot Dramaten i anslutning till metoo? Våra skattemedel bidrar således till fortsatt blindhet för det som framkom i metoo-rörelsen.

I sin påbörjade bok beskriver Josefin Nilsson våldet som skådespelaren utsatte henne för. Slag, sparkar, tillmälen, spottad i ansiktet, strypgrepp och dödshot. Följden av detta blev skadad rygg, titanskruvar och operationer.

Låt oss slippa försvar och förklaringar om olycklig barndom, alkohol, att han blev provocerad – sådant som fråntar mannen ansvar för sina handlingar.

De våldsutsatta, våldtagna, psykiskt nedtagna kvinnorna ställs inför skuldbeläggande frågor. Kvinnor gör allt för att skydda sina barn, flyr till skyddat boende, ställs på ekonomisk ruin och förlorar sitt arbete. Kvinnorna får frågan: Varför gick du inte tidigare då han var så våldsam? Frågan borde vara: Varför sitter han inte i fängelse? Eller: Varför lämnar han inte kvinnan om han tycker hon är så vedervärdig att leva med så han anser sig tvungen att slå henne?

Dessa kvinnor och barn ska samhället ovillkorligen ta emot med öppen famn, ge allt stöd de behöver utan krav och krångel samt erbjuda säkert skydd. Kvinnojourerna möter dessa kvinnor och ger en del av det viktiga stödet. Från samhällets sida ska sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet med flera instanser göra sin del för att skapa den öppna famnen för utsatta kvinnor och barn.

Män som utsätter kvinnor för våld ska ta konsekvenserna av sitt våldsamma beteende och polisanmälas och dömas.

Se filmen "Älska mig för den jag är" och tänk på att just i detta ögonblick pågår mäns våld mot kvinnor. Den är snudd på outhärdlig men ger en nödvändig inblick i kvinnors utsatthet som måste bekämpas.

Tina Olby

Motala kvinnojour