Under flera år har Motala kommun målmedvetet arbetat med tre miljöbra mål: att höja andelen fossilfria transporter genom satsning på biogas och HVO, att prioritera cykelfrämjande åtgärder och att ha en stor andel ekologiska livsmedel.

När kommunen är en god förebild skapar det trovärdighet och inspirerar andra, både företag och privatpersoner, att vilja göra val som är bra för miljön. Därför är vi oroade när det signaleras att Alliansen i sin kommande budget vill minska anslaget till måltidsverksamheten och att ekologiska livsmedel speciellt har nämnts.

Vår kommun tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige vad gäller ekologiska livsmedel. Sedan 2011 har Motala kommun årligen diplomerats i Ekomatligans ranking. Det köps livsmedel för cirka 34 miljoner kronor, varav 52 procent är ekologiska och Krav-certifierade. 37 procent är både svenskt och ekologiskt. 71 procent av inköpta livsmedel har svenskt ursprung, och av köttet har 78,4 procent Sverige som ursprungsland.

Tyvärr försvårar LOU (Lagen om offentlig upphandling) ibland möjligheten att handla av mindre producenter i närområdet.

Kommunens politiker har haft en tydlig viljeinriktning om en hög andel ekologiska livsmedel sedan mandatperioden 2006–2010, då Nystart Motala (Alliansen, MP och SPI) var vid makten. Nu frågar vi oss: Är den politiska viljan på väg att avta?

Bin, humlor och andra insekter är hotade. Utan insekter ingen pollinering vilket leder till sämre skördar och utarmning av arter. Kemiska bekämpningsmedel är en av orsakerna. I ekologisk odling är dessa medel förbjudna. Vid tillverkning av handelsgödsel åtgår stora mängder energi vilken oftast är fossil. Detta orsakar utsläpp och påverkar klimatet. För den konventionella odlingen är Sverige beroende av import av såväl handelsgödsel som bekämpningsmedel vilket det ekologiska jordbruket inte är. Reglerna för djuromsorg är också strängare för Krav-märkning. Det här är för oss tillräckliga skäl för att Motala kommun ska fortsätta att ha höga ambitioner avseende ekologiska livsmedel.

Inom alla områden behöver ett ständigt förbättringsarbete göras och måltidsverksamheten är inget undantag. Hittills har budgeten klarats, även med den höga andelen ekologiska råvaror, genom säsongsanpassade menyer och minskat matsvinn som hållit kostnaderna nere. Men under 2018 steg livsmedelspriserna med 3,4 procent medan den allmänna prisutvecklingen låg på 2 procent. Vi menar att verksamheten ska få full täckning för detta först innan det ges sparbeting.

Vad exakt är det Alliansen vill uppnå genom att bryta viljeinriktningen och minska ner på de ekologiska livsmedlen?

Catarina Engström (MP)

bildningsnämnden

Mats Johannesson (MP)

tekniska servicenämnden

Agneta Niklasson (MP)

regionråd