Några stapplande skär på isen i nya skridskor eller springandes runt en löparbana i duggregnet. Barn, unga och vuxna samlas kring något man vill lära sig, en idrott, men det slutar ofta med så mycket mer. I idrotten hittar vi glädjen i att röra på oss, vi möts över gränser, utmanas och lär oss nya saker.

Vi får kunskaper för livet som ofta är mycket mer än bara idrott. Vi får språkkunskaper, nya vänner, kunskap om föreningsliv, demokrati, värdegrund och även sociala koder. Det kan leda till jobbmöjligheter tack vare det utökade nätverk som kommer på köpet i idrottsgemenskapen. Idrotten är en av landets bästa integrationsmotorer.

Det mervärde som idrottsrörelsen skapar är fantastiskt. Totalt sett har idrottsrörelsen genom åren anordnat hundratusentals aktiviteter i hela Sverige som innehåller såväl idrott som spel, lek och tillfällen att lära sig svenska. Men för oss är det här arbetet viktigare än en siffra. Vi vill att vårt arbete med inkludering blir en naturlig del av idrottsrörelsen där alla känner sig välkomna, vill stanna, utvecklas och utveckla idrotten.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta som kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund. Barn idrottar mer när deras föräldrar stödjer sitt barn i idrottandet. Om vi blir bättre på att involvera och skapa intresse från föräldrarna kommer fler barn att idrotta. Det är en av utmaningarna.

En annan är att nå fler som av andra anledningar, till exempel kulturella eller ekonomiska, står långt från idrotten. När vi väl når målgruppen finns det många föreningar som idag gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda plats och aktiviteter i sin ordinarie verksamhet. Vi ser också många goda exempel på hur föreningen kan utvecklas och blir starkare när mångfalden ökar och man får in personer med olika bakgrund, som bidrar med ny kunskap och nya perspektiv på verksamheten.

För att engagera fler i våra föreningar är det viktigt att våra satsningar är långsiktiga. Det får inte bara bli enskilda korta projekt. Därför är det bra att regeringen nu ser stödet till idrotten för integrationsarbete som ett årligt stöd och inte tillfälligt. Här i Östergötland ser vi gärna att det ekonomiska stödet fortsatt blir ett permanent stöd så att inkludering och integration i idrotten är en naturlig del av föreningarnas verksamhet.

Genom våra idrottsföreningar ger vi fler människor möjlighet till kunskap, bildning, personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vår hemmaplan är klubbstugan och föreningslokalen där vi dagligen möter tusentals människor. De får möjlighet att påverka sin hälsa och livssituation genom att höja sin bildningsnivå, bygga nätverk och relationer, stärka sitt intresse och engagemang inom idrotten, vilket gör oss inom idrotten ännu starkare. I mötet med varandra bidrar vi till att göra Sverige starkare.

Kristin Lönnqvist

distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Östergötland

Ann-Sofie Bremer Hjertstedt

ordförande Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Östergötland