Debatt Betala, avstå, offra eller bara strunta i alltsammans och sticka huvudet i sanden. Läget i klimatfrågan är skarpt. Ökningen av koldioxid i atmosfären måste stoppas nu, om inte Parismötets tvåprocentsmål ska omintetgöras.

Ett nytt ord har nyligen myntats: Flygskam. Vi ska avstå från att flyga och om vi inte gör det ska vi känna skam. Vi ska helst också avstå från att äta kött, offra vår bekvämlighet och sluta köra bil och i stället gå och cykla, åka buss och tåg. Det enskilda ansvaret vilar tungt på våra axlar och det ska det göra, för läget är som sagt skarpt. Våra barns och barnbarns framtid står på spel.

Men vi delar ansvaret med våra politiker, som vi väljer och låter besluta om så mycket annat i våra liv. Alla krafter måste samverka för att häva hotet. Ett verksamt medel, att få som man vill, är att utnyttja prismekanismen: saker som ökar i pris efterfrågas mindre. Till slut kan efterfrågan helt upphöra, om priset blir för högt.

I Sverige är det främst transportsektorn, som står för utsläppen av koldioxid. Det tar för lång tid att vänta in flyg- och bilskammen. Kräv att riksdagspolitikerna fattar beslut om en successivt stigande avgift på de fossila bränslena, det vill säga börja med en relativt låg avgift men lova att höja den år från år, till dess att den gör bensin och diesel för dyrt.

Detta är Klimatsvaret Sveriges förslag. Vi är en del av den internationella rörelsen CCL, Citizens Climate Lobby. Det originella med förslaget är att alla de pengar, som kommer in, ska regelbundet delas ut i lika delar till alla vuxna svenskar. De som använder lite fossila bränslen vinner på förslaget och de som slösar förlorar. Dessutom får samhället en signal om att nu är det dags att börja ställa om, nu kan det löna sig att klura ut alternativ och nu visar Sverige ledarskap.

Detta förslag hindrar inte att vi raskt minskar flyg- och bilåkande, avstår från överkonsumtion av kött och inser att det kostar att rädda klotets överlevnad. Allt och alla behövs!

Eva Bergenstråhle

Klimatsvaret, Sverige