Just nu sprids en bild av att Januariavtalets punkt om grön skatteväxling skulle innehålla färdiga beslut om höjda bensin- och dieselskatter. Det stämmer inte. Centerpartiet har tillsammans med regeringen kommit överens om att inte höja dessa skatter detta år. Skattesystemet måste vara rättvist. Och vi vet hur viktig bilen är för alla som bor på landsbygden och dit kollektivtrafiken inte når. Bilen är för många själva förutsättningen för att kunna bo där man bor.

Man ska pendla från hemmet till jobbet. Man ska handla. Man ska hämta och lämna barn. Man ska skjutsa till träningar. Det är på landsbygden de långa avstånden finns. Där cykel och kollektivtrafik inte är ett alternativ.

Centerpartiet har därför drivit igenom en förändring på reseavdraget – det kommer nu vara beroende av hur långa avstånd man pendlar till arbetet, inte hur lång tid resan tar.

Utan en levande landsbygd dör Sverige. Utan de gröna näringarna, ingen landsbygd. Centerpartiets landsbygdspolitik skapar förutsättningar för landsbygden att leva, inte bara överleva. Det framgår av Januariavtalet där C fått genom större krisstöd till bönder som drabbats av torka. Äganderätten för skogsägare stärks. Sänkt arbetsgivaravgift gör det billigare att anställa. Strandskyddsregler förändras så boende i attraktiva miljöer ska bli lättare.

SD:s företrädare skriver i sin artikel att Januariavtalet är en katastrof för landsbygden helt utan att berätta om sin egen – i det närmaste obefintliga landsbygdspolitik. Centerpartiet är en garant i Januariavtalet – en garant för att regeringen inte tillåts släppa landsbygdsperspektivet.

För oavsett om du bor i Tjällmo eller Linköping har du rätt till samma förutsättningar att leva ditt liv. Det är målet med Centerpartiets landsbygdspolitik.

Magnus Ek (C)

riksdagsledamot från Östergötland