Nu börjar vi märka av det som vi varnade om inför valet. Vad ett politiskt maktskifte skulle kunna innebära och vad som nu händer.

Den politiska minoriteten som vi nu har och styr med hjälp av Sverigedemokraterna ska så snabbt som möjligt sälja ut kommunala ägodelar i form av fastigheter. Som enligt deras syn inte har att göra med vad som de kallar kärnverksamhet.

Låt oss börja med Bostadsstiftelsen Platen. Som för övrigt borde anses som en kommunal kärnverksamhet. Där har de styrande nu och tidigare aviserat att sälja över ettusen lägenheter och dessutom bolagisera Stiftelsen. Med de konsekvenser de kommer att innebära för de boende. Bolagiseringen av Platen har enbart ett syfte. Nämligen, att kommunen genom beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige kan kräva avkastning från bolagen. En avkastning som ska gå in i kommunkassan.

För Platens hyresgäster innebär detta en dubbel beskattning. Eftersom den avkastning som kommunen eventuellt kommer kräva av Platen måste finansieras, och den finansieringen kommer att ske över hyresavin.

Någon annan större intäkt utöver hyresuttag har inte Platen. Inte bara Platens hyresgäster kommer att märka av dessa avkastningskrav. Platen kommer även i framtiden vara normgivande då hyror fastställs. De hyreshöjningar som orsakats av avkastningskrav drabbar då alla hyresgäster oavsett vem hyresvärden råkar vara.

Vi har också noterat att hälsocentret för äldre riskerar nedläggning. Vi vill, till skillnad från vad det borgerliga minoritetsstyret påhejade av Sverigedemokraterna påstår, att denna verksamhet visst skall räknas till kommunal kärnverksamhet. Den verksamhet som bedrivs på hälsocentret är en långsiktigt god investering för kommunen. Att så naivt tro att dessa pensionärer som nu nyttjar denna verksamhet skulle söka sig till kommersiella verksamheter är en utopi. Det är inte bara gymnastiska övningar som stärker välbefinnandet. De sociala kontakter man möter där är guld värda och borde vara intressanta att bevara även för minoritetsstyret och Sverigedemokraterna.

Inte heller verksamheter på Skogsborg kan undantas kärnverksamhet, om man använder det till vad som är avsett och har använts till. Varför kan inte idrottsföreningar, skolor och andra föreningar och privatpersoner fortsättningsvis få tillfälle att nyttja dessa anläggningar till ett överkomligt pris? Samma gäller en eventuell försäljning av Sankt Anna som troligen inte ligger så långt bort om minoritetsstyret och Sverigedemokraterna fortsätter att sälja ut kommunala, värdefulla, tillgångar.

Vidare reagerar vi på vad konsekvenserna blir då det nu tas bort tolv platser på Strandvägens kortidsboende som minoritetsstyret och Sverigedemokraterna nu har beslutat. Plus att den dagliga verksamheten för dementa avvecklas. En konsekvens blir säkert att en hemtjänst som redan går på knä av arbetsbelastning får ytterligare arbetsuppgifter och att nära anhöriga inte får känna den trygghet som de tidigare kunnat när de vet att deras nära och kära blir väl omhändertagna.

Socialdemokraterna i Motalas styrelse

genom

Leif Cederqvist