DEBATT Mäns våld mot kvinnor pågår ständigt, under arbetsveckan, på semestern, när det regnar, snöar, är varmt, är kallt, när solen skiner, när solen inte skiner, när mannen är nykter, när mannen är onykter, när det är vanlig helg, när det är julhelg, när det är påsk eller midsommar.

Att isolera synen på mäns våld mot kvinnor och barn som en företeelse som till viss del ursäktas och förklaras med semester, väder, alkohol, är att förenkla problematiken.

Inför semestern blir Kvinnojouren ofta kontaktad av media med frågan/påståendet om att mäns våld mot kvinnor och barn ökar under sommaren. Jo, så kan det vara och Kvinnojouren kan se en viss ökning av kontakter med utsatta kvinnor, men då strax efter semestern. Vi tolkar det som att kvinnor försöker hålla ut till efter semestern för att sedan kontakta Kvinnojouren för att få stöd och hjälp och ibland även skyddat boende.

Frågan om mäns våld mot kvinnor problematiseras sällan av media eller polisen som ofta också blir tillfrågad om ökningen av våldet vid till exempel semestern. Enkla förklaringar och ursäktande uttalanden sprids som sanningar.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem, som förekommer i alla samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Kvinnojouren anser, i likhet med FN, att mäns våld mot kvinnor och barn, har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället.

Mannen tar sig rätten att utöva makt och kontroll över kvinnan. Andra sätt som det visar sig på är våldtäkt, pornografi och prostitution.

Mäns våld mot kvinnor måste alltjämt bekämpas för att uppnå kvinnofrid och riksdagens jämställdhetsmål ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”.

Kvinnojouren deltar dagligen genom att stötta utsatta kvinnor och barn.

Då våldet mot kvinnor är utbrett är risken stor att du känner till någon kvinna eller tjej som är utsatt. Tveka inte att hjälpa henne, berätta om att det finns stöd att få. Din insats kan ha stor betydelse för kvinnor och barn. Den kan rädda liv.

Mäns våld mot kvinnor tar aldrig semester!