Inom kort, den 2 maj, dagen efter arbetarrörelsens högtidsdag lägger regeringen propositionen om begränsningen av strejkrätten.

På Vänsterpartiet Östergötlands distriktsårskonferensen den 23 mars, debatterades en motion angående de föreslagna inskränkningarna på strejkrätten och de stora risker som ett sådant beslut kan medföra för arbetare i Sverige. Distriktsårskonferensen beslutade med en stor majoritet att bifalla motionen. Konferensen delade motionärernas uppfattning om att det lagförslag för inskränkning av strejkrätten som regeringen kommer att lägga fram för riksdagen medför stora risker för arbetare i Sverige. Årskonferensen avvisade alla inskränkningar i den fackliga konflikträtten och avser delta i arbetet för att förhindra den vidriga lagstiftningen.

Om regeringen inskränker strejkrätten kommer det att leda till att man sätter stopp för möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande facket att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Det skulle i sin tur öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och därmed ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna mer fördelaktiga avtal med.

Sambandet mellan minskad facklig styrka och ökade samhällsklyftor är väldokumenterat. Att begränsa strejkrätten och därmed ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i decennier.

Vänsterpartiet i Östergötland säger därför än en gång: rör inte strejkrätten! Vi behöver stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.

Anders Lind, ordförande V Östergötland, Eva Lindblad, ordförande V Linköping, Marcus Posada, ordförande V Norrköping, Rebecca Roxvret, ordförande V Motala, Lilibet Gustafsson, ordförande V Finspång, Bernt Schneider, ordförande V Söderköping, Irene Garperian, ordförande V Boxholm, Ingvar Frid, ordförande V Vadstena, Franco Sincic, ordförande V Mjölby, Henrik Samuelsson, ordförande V Åtvidaberg, Jonas Andersson, ordförande V Valdemarsvik