Debatt Skogsborg är på väg att säljas till realisationspris av Alliansen. Utgångspriset är satt till 4 950 000 kronor av ERA-mäklarna som har fått uppdraget att sälja anläggningen som består av en drygt 4 700 kvadratmeter stor tomt samt en nyrenoverad huvudbyggnad med restaurangkök och ett vandrarhem i mycket gott skick.

En försäljning av Skogsborg till någon privat innebär att Motala kommun och dess invånare inte kommer att ha något som helst rådrum över anläggningen. Konsekvensen vid en försäljning blir att aktiviteter som i dag är under kommunens ägande troligen kommer att försvinna.

Idag, med kommunen som ägare, bedrivs en hel del aktiviteter vid Skogsborg under sommaren, framförallt för ungdomar och dess föreningar. Området kan under kommunal regi utvecklas med bland annat daglig verksamhet för funktionsnedsatta och andra.

Att sälja ut denna pärla till privata intressen till en ringa penning som Alliansen är på väg att genomföra och därmed avstänga Motalaborna och andra att nyttja marken och anläggningen är förödande.

Alliansen har också planer på att sälja Rundradiomuseet. Denna kulturanläggning som satt Motala på kartan som består av en stor markyta, två radiotorn som är uppförda av Motala Verkstad samt en stationsbyggnad som tillsammans med radiotornen är kulturminnesförklarade, vilket innebär att de inte får byggas om eller rivas. Stationsbyggnaden är dessutom ur arkitektonisk synpunkt en av de få byggnader i landet som är bevarade.

Idag bedrivs en del verksamhet i stationsbyggnaden som till exempel ett museum som visar upp den unika långvågssändaren samt en del annan utrustning som har koppling till radiosändningar. Dessutom har en del föreningar som är knutna till radio och kommunikation sina aktiviteter i stationshuset.

Det har tidigare gjorts försök att sälja anläggningen men med medioker framgång. Några få intressenter hörde av sig, men ingen av dem var seriösa.

Behåll anläggningen i kommunalt ägande och utveckla det stora markområdet för bland annat fritidsaktiviteter. Då förblir området och stationshuset tillgängligt för Motalaborna och gäster från andra delar av landet.

När det gäller S:t Anna får det ungefär samma konsekvenser som en försäljning av Skogsborg. S:t Anna är en anläggning för rekreation i anslutning till havet som under otaliga år nyttjas av bland annat ungdomsföreningar som åkt till S:t Anna för en stunds avkoppling, rekreation och kontemplation. Anläggningen vid havet har varit en mycket viktig del för de som inte har möjlighet att ge sig iväg till dyra privata anläggningar. Det gäller inte minst barnfamiljer med begränsade ekonomiska förutsättningar.

När vi tar del av Alliansens mål att sälja dessa tre kommunala anläggningar blir vi betryckta. Har ni i Alliansen ingen känsla för de som inte har ekonomiska möjligheter att bekosta dyra resor till privata anläggningar utan måste stanna kvar hemma och nyttja de anläggningar som finns i närområdet och där kostnaderna är överkomliga för dem?

Att sälja dessa tre anläggningar är att slå undan benen för barnfamiljerna för att tillfälligt fylla på kommunkassan. När anläggningarna är sålda har kommunmedborgarna små och troligen ingen möjligheter att nyttja dem.

Gert Dahlin

ordförande Eköns socialdemokratiska förening