Debatt På Plan- och miljönämndens sammanträde i Motala i december beslutades att detaljplanen där aktivitetshallen ingår ska ut på samråd. En enig nämnd tog beslutet, men för oss i Alliansen kvarstår fortfarande frågetecken som vi antecknade till protokollet. Att vi gick med på att detaljplanen ska ut på samråd innebär inte att vi har ändrat uppfattning i frågan.

Även om man väljer att kalla hallen för en aktivitetshall med målet om att olika aktörer ska bedriva verksamhet där, kommer den till slut fungera som en bandyhall större delen av året. Tilltänkta mässor och andra arrangemang kommer med stor sannolikhet trängas undan. Dessutom är trafiksituationen inte löst.

Den stora knäckfrågan handlar om aktivitetshallens finansiering, som fortfarande är oklar. Solidariskt Motala har ambition att finansiera hallen med kommunala medel, men det finns inga pengar avsatta i nästa års budget. Trots det pågår en upphandling som gäller aktivitetshallen. Varför är det så bråttom?

Moderaterna och Alliansen vidhåller att Motala kommun inte ska finansiera hallen med skattemedel. Vi har inget emot att en aktivitetshall kommer på plats om det finns externa intressenter som är villiga att finansiera den. Investeringskostnaden för en aktivitetshall är beräknad till cirka 90 miljoner kronor med en ökad driftskostnad på 6 miljoner kronor/år. Vi ser inte att detta ryms inom ramen för en god ekonomisk hushållning. Däremot bör vi snarast åtgärda isbädden och investera i nya ismaskiner.

Hans Tevell (M)