Svar på debattartikel ”Låt bokbussen vara kvar” den 8/7.

Bokbussen bedriver en bra verksamhet som skapar ett mervärde för kommunens medborgare. Det är vi överens om. Däremot så måste vi diskutera hur vi skall göra för att klara av de ekonomiska mål som alla partier är överens om. Vi måste också diskutera vad som ska prioriteras då vi klarar inte av att behålla all verksamhet i nuläget. Det verkar som om socialdemokraterna och Helene Isacsson (S) har missat den diskussionen.

Det är på gränsen till provocerande att läsa när Helen skriver att: ”vi vill se en långsiktighet i effektiviseringsarbete” och att hon vill se ”förebyggande insatser istället för kortsiktiga nerskärningar”. Tidigare har det även sagts att socialdemokraterna skall spara ”där det inte märks”. Det är en direkt förolämpning mot det arbete som görs dagligen i förvaltningar och i den politiska arenan. Tror socialdemokraterna verkligen att vi inte ser över alla möjligheter? Tror ni verkligen att vi bara vill lägga ner saker eller är det endast tom retorik för att vinna billiga poäng?

Jag kan klargöra vad vi gör. Vi ser över alla avtal, alla lösningar och alla möjligheter för att minimera sparkraven på de prioriterade verksamheterna. Vi gör redan det som ni lägger fram som effektiviseringar men vi ser att det inte räcker för att klara av framtiden och nutidens krav. Trots att vi ser över kommunens hela organisation så måste vi göra mer för att få ekonomin i balans igen.

Beror Motalas dåliga ekonomi på att man inte har sparat under de senaste åtta åren utan istället låtit pengarna på ett kortsiktigt sätt lösa problemen? Delvis vill jag påstå att så är fallet. Det i kombination med en förändrad demografi och en anmärkningsvärd motvilja mot att effektivisera verksamheterna. Allt kan inte vara som det var förr. Vi måste ta höjd för att kunna fortsätta leverera en god kommunal service. Det innebär att vi inte kan göra allt utan vi måste bestämma vad vi ska göra, och det ska vi göra bra.

Helen och Socialdemokraterna, vi ordnar upp för att möta framtiden. Tyvärr innebär det att vissa saker inte ryms inom kommunens uppdrag. Den kommunala kostymen är för stor. Ni har inte gjort mycket för att förändra det och nu när vi går in och gör de förändringar som måste göras så opponerar ni er emot varje förslag. Förklara hur ni ska göra för att ordna upp ekonomin och trots det behålla och satsa på allt, kom med alternativ och lösningar så ni blir trovärdiga.

Mark Henriksson (M)

Bildningsnämndens ordförande Motala