Jag bor i centrum av Vadstena. Jag gläder mig varje dag åt den fantastiska förmånen att få vistas i en historisk miljö med parker, bibliotek, butiker, kaféer, restauranger och inte minst närhet till sjön Vättern. Jag talar om den historiska miljö som Vadstenaborna är så stolta över. Här trivs vi och skapar sociala kontakter som är positiva för både hälsa och välbefinnande.

Därför är jag är extra glad åt att fler människor, förmodligen ett hundratal, ska få samma förmån och samma fina möjligheter som jag har när de nya husen i Asylenparken blir inflyttningsklara.

Och ännu fler kommer att få samma förmån om Siloprojektet och andra byggprojekt i attraktiva lägen blir genomförda. Det är väl känt att små orter har svårt att locka till sig nya invånare utan att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen.

I Vadstena är nästan en tredjedel av befolkningen 65 år och äldre. Det ska jämföras med bara en femtedel i Motala och Mjölby.

Vadstena behöver cirkulation i boendet och då är lägenheter centralt med hiss alldeles nödvändiga för att klara av framtida utmaningar.

Vadstena behöver locka till sig fler invånare också för att få ett mer levande centrum året runt och inte bara under de korta sommarmånaderna.

I mitten av februari hade mindre än hälften av alla butiker i Vadstena centrum normala öppettider.

Handeln i Vadstena är starkt beroende av inflöde av kunder utifrån men trafiken genom Vadstena har minskat dramatiskt. Det är inte bara tung trafik som väljer den nya resvägen via Mjölby också personbilstrafiken har minskat mer än beräknat.

Handeln består i dag av två delar, nödvändighetshandel och shopping. All handel är viktig för butikernas överlevnad. Då måste vi också dra fördel av att shopping har blivit en viktig sysselsättning och inte bara under sommarperioden.

Ni som flyttar in i lägenheterna i Asylenparken är välkomna att ta del av det utbud som finns i centrum. Ni kommer också att påverka handeln på ett positivt sätt!