Jag tycker det.

Och jag har lärt mig att det går att påverka Östgötatrafiken och entreprenören Bliva buss.

Jag åker regelbundet med Östgötatrafiken från Vadstena till Mjölby och vidare söder- och norrut.

Jag har haft synpunkter på upplägget med ständiga byten av bussförare på linjen Vadstena-Skänninge. Nu har vi fått det som vi önskar. Ett mindre antal förare som på heltid trafikerar linjen. Förare som har stor erfarenhet av den här vägsträckan som kan vara besvärlig, inte minst under vinterperioden.

De ordinarie förarna Sune Hedstöm och bröderna Esad och Nusret Mujezin är dessutom föredömen när det gäller kundservice.

Linjen är unik eftersom de flesta kunder som åker buss från Vadstena ska vidare med tåg från Skänninge mot Mjölby/Linköping/Norrköping och vi har i de flesta fall en tid att passa. Därför är det viktigt att trafiken löper friktionsfritt så att vi inte missar övergången till tåg i Skänninge.

När relationen mellan kunden, alltså passageraren, och föraren byggs upp så att föraren känner till kundens behov och önskemål minskar risken för förseningar. För att inte tala om den trivsel som då skapas på bussen.

Från Vadstena åker många skolungdomar och arbetspendlare men också många äldre. Vadstena har procentuellt sett fler äldre än många andra kommuner.

Under sommarperioden har Vadstena dessutom många turister som kommer med buss och som också uppskattar förare som kan ge information och som fungerar som ambassadörer för Vadstena.

Min och andras erfarenhet är att vi alla är vinnare med det nya upplägget.

Vi tycker om positiva och harmoniska bussförare.