Insändare Efter en stor uppslutning på Drottningplan av kämpande seniorer, politiker och andra personer som står bakom att hälsocentret ska finnas kvar i kommunal regi, så gick man vidare till kommunfullmäktiges möte för att försöka få svar från ansvariga politiker om nedläggningen.

Seniorerna var så många att de fick öppna upp teatersalongen under allmänhetens frågestund.

Just det, allmänhetens frågestund, det som finns med på dagordningen, men som flera politiker tycker är jobbigt och besvärligt? Det var både suck, stånk och stön från vissa politiker när folk tagit sig tid att både läsa på fakta samt skrivit ner bra och befogade frågor till de som ska fatta bra beslut som gagnar Motala kommuns befolkning … eller?

Varför ska allmänhetens frågor finnas när bemötandet är så? Var är respekten? Attityd? Är det inte ert jobb att lyssna och ta till sig vad kommunens invånare har att framföra?

Flera är heller inte ens pålästa om beslut som ska tas, och beslutet som tas kan få stora konsekvenser både för personal och de som har behov av verksamheten, i detta fall hälsocentret. Vi som var där är inga politiker och vet inte hur allt ska gå till, men det verkar inte som alla politiker vet det heller? Kommunfullmäktiges ordförande bestämde själv på ett arrogant sätt vilka som skulle få svara, vilket innebar att berörda politiker inte ens fick stå till svars. Är detta demokrati? Går det alltid till så här? Vi blev chockade om hur det går till på ett kommunfullmäktigemöte. Dessutom lästes det upp en gammal insändare från MVT som svar på hälsocentrets frågor, alltså inga svar på flertalet frågor.

Det är även flera seniorer som kontaktat kommunen angående beslutet om nedläggningen av hälsocentret och där vissa har blivit arrogant bemötta eller ej fått svar på mejl. Ingen beslutsfattare har heller pratat med berörd personal i verksamheten innan och efter beslutet fattades, dessutom fick personalen läsa om beskedet i tidningen!

Det är viktigt att man jobbar efter vetenskap och beprövad erfarenhet och detta ska gälla alla. Att vid beslut inte ha personliga tycken eller gagna vissa verksamheter?

Vissa beslutsfattare bör kanske fråga sig om det som nämndes på kommunfullmäktigemötet den 13/5: Vad har jag för människosyn? Hur ser jag på andra människor?

Alla människor behöver ta ett större ansvar för Motala och även i samhället i stort, visa lite mer empati och respekt för varandra, men det är ni politiker som borde vara ett föredöme och visa vägen när det blåser lite väl mycket i omvärlden.

Åhörare på KF-mötet 13/5