Insändare Socialnämnden i Motala ska spara 17,9 miljoner. Stora åtgärder är på gång, tolv vårdplatser ska läggas ner på Strandvägens korttidsboende, då sparas 9,7 miljoner, för ett år sedan tog man bort åtta platser.

I dag är det dryga 20 personer i kö till demensboende och dryga 20 till fysboende, vad kommer hända med den kön efter nedläggning? Tydligen har det inte blivit bättre sedan åtta platser togs bort.

Motala kommun har tidigare köpt kortidsplatser i Mjölbys och Boxholms kommuner

Vilka kostnader blir det för Motala kommun till Region Östergötland, när färdigbehandlade patienter på sjukhuset inte kan gå hem med trygg hemgång, och inga kortidsplatser finns?

Jag som personal undrar om ni politiker har någon kunskap eller vilken verklighet ni lever i. Vet ni vilket arbete vi personal gör? Många patienter som kommer från sjukhuset till korttidsboende är mycket sjuka, avlider inom några dagar eller kanske samma dag, händer att patienten är så sjuk att den får åka tillbaka till sjukhuset.

Strandgårdens dagliga verksamhet för dementa kommer att få ett sparförslag, vad blir det för konsekvenser på den verksamheten?

Nästa besparing är att lägga ner Hälsocentret på Samuelsberg, friskvård för äldre. Socialdirektör Pernilla Thunander tycker att det det finns ett ganska stort utbud i Motala. Jag har en bekant som är 88 år och åker och tränar tre gånger per vecka. Ska han börja på Actic? Vad kommer att hända med honom, sitta hemma och få mera krämpor, vad kommer han att kosta samhället då? Andra kommuner satsar på friskvård för äldre, varför inte Motala kommun?

I dag lever alla längre, i ett förebyggande samhälle sparar man pengar långsiktigt. Besparingar kommer att få stora konsekvenser senare.

Jag har tappat helt förtroende för politiker. Egentligen har ni inga pengar. Det är våra skattepengar ni slänger hit och dit. Ni politiker är mycket välkomna att komma ut i vården och se vilka konsekvenser era besparingar får.

Arg skattebetalare