Insändare Svar på ”Kommunen sviker brottsoffer”, 31/12.

Vadstena kommun gör rätt som inte förutsättningslöst beviljar bidrag till Brottsofferjouren Västra Östergötland.

Jag rekommenderar att både ordförande och vice ordförande i Brottsofferjouren Västra Östergötland gör sin hemläxa och läser socialtjänstlagen grundligt så ni förstår att det är kommunerna som har ålagts ansvaret för brottsoffer och anhöriga, inte Brottsofferjouren Västra Östergötland eller Brottsofferjouren Sverige.

Det är helt upp till kommunen att välja metod för hur denna hjälp skall tillgodoses.

Man kan ifrågasätta hur seriösa och väl insatta Brottsofferjouren Västra Östergötlands ledning är i gällande lagstiftning när man inte direkt översänder brottsofferärenden till de kommuner man inte har avtal med. Detta vore ett helt riktigt förfaringssätt och i linje med vad socialtjänstlagen föreskriver.

I exempelvis Linköping har kommunen sedan många år en väl fungerande brottsofferjour. Det vore helt naturligt handlande om man vill följa socialtjänstlagen att direkt översända brottsofferärenden, gällande denna kommun, till Linköpings kommun, alternativt till Brottsofferjouren i Linköping som har ett löpande avtal med kommunen angående hanteringen av brottsoffer, men här väljer man istället att behandla dessa ärende själva.

Kan detta handlande betraktas som seriös verksamhet? Ett klarläggande vore på sin plats, inte minst med tanke på vad som uttrycks i artikeln gällande Vadstena kommun.

Man kan verkligen ifrågasätta om man i första hand tänker på vad som är bäst för brottsoffret.

Kom ihåg: det är kommunerna som enligt socialtjänstlagen är ansvariga för brottsoffer. Inte någon ideell förening, varken Brottsofferjouren Västra Östergötland eller Brottsofferjouren Sverige. Det kanske även bör förklaras att Brottsofferjouren Sverige är en ideell förening, med cirka 80 medlemmar, och på inget vis någon myndighet.

Det är alltid med brottsoffret i centrum man måste arbeta för att vara en seriös ideell organisation inom denna verksamhet.

Gunnar L