Insändare Svar på "Brottsoffer är kommunens ansvar" 9/1.

I sak har insändaren helt rätt, det är kommunens ansvar att se till att brottsoffer får det stöd de har rätt att få enligt socialtjänstlagen. Vi har ingen annan åsikt när det gäller detta.

Vad som däremot skiljer sig åt är att vi i två års tid fått muntligt löfte av företrädare i Vadstena kommun om att kommunen är intresserad av att ingå i ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med Brottsofferjouren Västra Östergötland och skulle därigenom ersätta oss med 37 000 kr/år som vi muntligen överenskommit. Tyvärr har flera av de insända IOP-avtalen försvunnit i Vadstena kommun, varför vi har fått skicka in flera avtal med samma text. Vi har också haft kontakt med flera olika handläggare. De har uttryckt, att visst vill de gå med i Västra Östergötlands Brottsofferjour, och ska betala, men oklart vilken budget som ska ersätta eftersom ärendet under processens gång fördes över från socialnämnden till enheten för kultur och fritid.

Hade vi från början fått klara besked om att Vadstena kommun själv väljer att ta hand om sina brottsoffer, så har vi inga synpunkter på det. Då hade vi självklart handlat därefter och överlämnat de ärenden som vi fått till socialtjänsten i Vadstena kommun.

Så dåligt insatta är vi inte i regelverket, däremot var vi naiva nog att tro att en muntlig överenskommelse gällde. Utifrån de förutsättningarna har vi valt att hjälpa de brottsoffer som tillhört Vadstena trots att ingen ersättning utgått.

Vi känner att vi har så hög kompetens att vi kan avlasta socialtjänsten i de olika kommunerna eftersom våra stödpersoner har gått en anpassad utbildning för att kunna hjälpa på ett bra sätt.

Vi vill påstå att vi alltid sätter brottsoffer i centrum stöttar de brottsoffer som vi får kontakt med, via uppgifter från polisen, Brottsofferjourens telefoncentral eller mejl. Fördelen med dessa volontärer – stödpersoner – är att de har stor empati, tid att lyssna, ge råd och vägledning.

Vi har en hög kvalitet i vår verksamhet, då vi följer de minimikrav som Brottsofferjouren Sverige har som riktlinjer.

Vi har aldrig påstått att Brottsofferjouren är en myndighet. Det är en av de stora fördelarna när vi hjälper brottsoffer att de slipper en myndighetskontakt, vilket kan vara jobbigt för många.

Vi fortsätter att jobba med att stötta brottsoffer i de fyra andra kommunerna i Västra Östergötland på samma sätt som övriga 80 lokala brottsofferjourer i landet som tillhör Brottsofferjouren Sverige.

Birgitta Gunnarsson

ordförande

Barbro Leijonmarck Lindberg

vice ordförande

Brottsofferjouren Västra Östergötland