Insändare Angående Fria Intermiliaskolan i Motala. Några centrala begrepp inom samhällsvetenskapen är människosyn, samhällssyn och världsbild. Den människosyn som tillämpas inom Regiopedagogiken handlar om att ”se” eleven som ett subjekt, inte ett objekt.

Att detta synsätt är en nagel i ögat på betongsossar och byråkrater på Motala kommun är förståeligt, de verkar själva helt sakna den förmågan. För dem handlar det om nummer, betyg och en pinne på statistiken.

Den kampanjartade förföljelse Fria Intermiliaskolan utsatts för sedan den startade, är enligt mitt förmenande ett uttryck för kulturell oförståelse och den elakartade fundamentalism som på senare år växt fram i den sekulariserade sfären. En bokstavstrogenhet som inte överensstämmer med vårt samhälles värdegrund, det vill säga kristen etik och västerländsk humanism.

Ellen Key som bodde här borta vid Omberg uttryckte följande:

”I stället för det innerliga samband med mänskligheten och samtiden, som borde vara skolans resultat, ser man hos den ungdom som utgår från skolsalarna, en ifrig strävan att inpassa alla mötande erfarenheter i abstrakta kategorier. Hvad denna ungdom framförallt saknar, det är just den äkta bildning, hvilken medför djup humanitet, ger förmågan att erkänna det goda hos olika tänkande och att förstå det lefvande livets mångskiftande företeelser. - E.Key (Skolan och bildningen, 1897)

Frågan som inställer sig är om skolpolitikerna i Motala kommun och Skolinspektionen har den förmågan; ”att erkänna det goda hos olika tänkande”?

Magnus Alex

pedagog