Ibland kan det vara bra att anlita en konsult, för att få en verksamhet genomlyst av någon utifrån. Detta förutsätter förstås att konsulten är kompetent och jobbar förutsättningslöst.

När det gäller räddningstjänsten i Borensberg, så anlitades just en sådan konsult. Denne kom fram till att det inte skulle ta så lång tid för räddningstjänsten i Motala att komma till Borensberg. Därför skulle man kunna dra ned på styrkan i Borensberg från fem till tre personer.

Niklas Gustavsson, en av brandmännen i Borensberg, provkörde sträckan och fann att det tog längre tid än vad konsulten angivit i sin utredning, en utredning som legat till grund för ställningstagande om neddragning.

Niklas erbjöd då konsulten att följa med på en provkörning av sträckan, och även han fann då att det tog längre tid än vad han angivit.

Man kunde då förvänta sig att uppgifterna skulle korrigeras, men så har inte skett.

Majoriteten säger nu att man skjuter på neddragningen tills nya vägen blir klar. Trots detta har man redan, för 2018 och 2019, dragit ned på budgeten för Borensbergsenheten, motsvarande en neddragning från en personalstyrka på 20 till 12 personer!

Två brandmän har slutat i Borensberg. Det finns intresserade personer som vill söka tjänsterna, men tjänsterna har inte utlysts. Det verkar som neddragningen redan har börjat, lite i smyg, trots att man vill påskina att det är framskjutet.

När det gäller den nya vägen, så är det sant att man får köra lite fortare på den, samtidigt är den något längre. Därför kommer tidsvinsten inte att bli så stor, även om man får fritt fram hela sträckan. Detta är emellertid inte alls säkert. Det ska nämligen bli så kallad 2+1-väg. Det innebär att delar av vägen kommer att ha ett körfält, avgränsat av ett vajerräcke. Hamnar ett utryckningsfordon bakom en lastbil, husvagnsekipage, eller en traktor, så blir det att ligga på låg fart tills det blir dubbla körfält så man kan köra om.

Då innebär helt plötsligt den nya vägen, att det tar ännu längre tid än den nuvarande!

I nuläget tar det cirka 9 minuter längre tid för räddningstjänsten från Motala att nå en adress i exempelvis Borensberg eller Klockrike, än för räddningstjänsten i Borensberg. Tänk dig att någon befinner sig i ett rökfyllt rum. Då gäller det minuter om personen ska överleva.

Därför är det viktigt att Borensbergsstykan får behålla möjligheten att kunna gå in med rökdykare, och då kan man inte göra den föreslagna neddragningen, oavsett ny väg eller inte.

Kristdemokraterna kan inte acceptera, att med öppna ögon, riskera människors liv för några kronors besparing, om det nu ens blir någon besparing!

Nils-Ingvar Graan

kandidat för Kristdemokraterna