Insändare Svar på "Hoppas Lalandia fullföljer", 30/10.

Ja, Birger Johansson ”som ett brev på posten” går i båda riktningarna så här kommer slutbrevet från mig. När argumenten tryter väljer man att förlöjliga de som har en annan åsikt än sin egen. Tillmälen som bakåtsträvare, okunniga, opålästa, dumma i huvudet, fjanta omkring, tillsammans med ”dra åt he---te” och ”flytta från stan” är bara ett axplock som haglat över oss som kämpar för det vi tror på. Är det rädsla som ligger bakom?

Vår önskan är att Varamon ska räddas från att exploateras sönder och förvandlas till en dansk stadsdel. Önskan om synergiefffekter löper stor risk att grusas då den danska stadsdelen kommer att tillhandahålla butiker, restauranger, kaféer med mycket mera inom området. Vem kommer då att åka till vårt döda centrum för inköp och restaurangbesök?

Hur våra politiker genom Tillväxt Motala kan ta sig friheten att bjuda ut Varamon till försäljning för att tappa rådighet över för all framtid är en gåta. Och att ett antal Motalabor applåderar detta är en ännu större gåta. Marken är vår gemensamma och inte bara politikernas egen att slösa bort. Det är obegripligt att en del av Motala kan bli ett utländskt område.

Vi bor i Motala, vi betalar skatt i Motala och vi har gjort vår plikt och röstat i Motala. Vad får vi tillbaka? Jo, en käftsmäll och fullständig brist på respekt för att vi kämpar för att få behålla Motala intakt och värna om det vackraste vi har, Varamon. Vi, många fler än villaägare i Marieberg, fortsätter kampen. Tack för ordet.

Iréne Karlsson