Insändare Vickerkullavägen är en väg vid Duntis i Motala och den går från Sveavägen när man kör ner från backen till Electrolux. På den vägen finns fyra olika hastighetsbegränsningsskyltar, först står det 60 km/tim, sedan vid övergångsstället är det 50, sedan blir det 60 och på den sista sträckan är det 40 kilometer och detta är på en mycket kort distans.

På den vägen åker lastbilar och långtradare dygnet runt till Electroluxparken eller vidare.

De flesta kör mycket fortare vid övergångsstället och det är ingen som kör i 50 och det är livsfarligt för gamlingar och många barn som går till Södra skolan.

Det är också samma problem på Vinnerstadsvägen, det är alldeles för många som kör fortare än 40 km/tim.

Något måste göras, sätt ut farthinder på den smala och farliga Vinnerstadsvägen!

Ali Mohseni