Insändare Tobias Josefsson skrev en ledare i MVT under rubriken ”In med redovisningen!” (7/1). Jag antar att Tobias Josefsson menar in med årsredovisningshandlingarna till Bolagsverket och bolagsdeklarationen till Skatteverket.

När räkenskapsåret för ett aktiebolag är till ända så följer en serie åtgärder. Man inväntar en engagemangssammanställning från sin bank. Man lämnar årets redovisning till sin revisor för granskning och kontroll. Man inväntar revisorns granskning och utarbetar bokslutsdispositioner, till exempel avsättning till periodiseringsfond med mera.

Från sin revisor så får man till slut en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om årsredovisningens kvalitet.

Man kallar sina aktieägare till en årsstämma som genomförs och där man protokollför beslut om utdelning med mera, och en styrelseledamot upprättar ett fastställelseintyg. Dessa handlingar skickas till Bolagsverket som de ska ha senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Skatteverket ska ha Inkomstdeklaration 2 inom 6 månader normalt, en deklaration som bygger på årsredovisningens uppgifter fördelade på räkenskapsschema och med eventuella skattemässiga justeringar.

I stället för att bolagen ska anstränga sig för att kapa ledtider för den här serien åtgärder, så vore det bättre om Bolagsverket och Skatteverket kunde komma överens och synkronisera fram ett sätt för företag att redovisa på.

Det känns lite fånigt för oss företagare att ställa upp siffrorna till Bolagsverket enligt Årsredovisningslagen och att samma siffor sedan ska stuvas om till Skatteverket för att passa in i deras Inkomstdeklaration 2 med

sina räkenskapsscheman. En sån här samordningsvinst tycker jag vore att föredra framför att få en 3 månader färskare finansiell översikt över sina potentiella avtalspartners.

Jag tror också att ingen företagare idag frivilligt skjuter upp tiden för inlämnande av sin årsredovisning, utan den här sifferexercisen vill man nog bli klar med så snabbt som möjligt.

Bo Flinge Konsult AB