Insändare I samband med Vadstena Pride 2018 den 22 september skrev jag ett inlägg i MVT där jag påpekade att kommunen delfinansierat Vadstena Pride 2017 med medel från Karin E Regnstrands stiftelse vars ändamål ”… är att ge ekonomiskt stöd till undervisning och utbildning” av barn. Mellanskillnaden mellan detta och verklig kostnad fick skattebetalarna stå för.

Den 20 december 2018 skrev jag ytterligare ett inlägg där jag noterade att socialnämnden sökt bidrag från Socialstyrelsen för finansiering av Vadstena Pride 2018 vilket beviljades med 40 000 kronor av de sökta 137 000 och i samband med detta efterlyst information om hur stor totalsumman blev.

Referens till denna insändare fanns på MVT:s förstasida på nätet från införadedagen 20 december fram till 15 januari 2019 så ansvariga blev påminda dagligen i nästan 4 veckor att jag efterlyste ett svar på frågan ”Vad betalade vi för Pride?” Trots detta har ansvariga på kommunen inte reagerat med ett svar.

I samband med att Socialstyrelsen beviljade bidraget krävde man: ”Kommunen ska senast 28 februari 2019 redovisa 2018 års medel till Socialstyrelsen”, ”I återrapporteringen ska kommunen dels lämna en ekonomisk redovisning, dels redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultatet förhåller sig till det ändamål bidraget beviljats för”.

Detta svar måste kommunen lämna – här kan man inte låtsas som det regnar och hoppas ”att väntar vi tillräckligt länge så glöms frågan bort” – så det är bara att se tiden an och se vad det innehåller.

Men frågan kvarstår: Hur stor blev summan för ”Vadstena Pride 2018” som skattebetalarna fick stå för?

Curt Nilzén