Insändare Svar på "Höj skatten för att rädda vården", 30/1.

Bäste Emil Broberg (V), har vi inte skatter så det räcker snart? Som svensk medborgare är man ”född fri och skattad till döds” Vissa partier har skattehöjningar som enda lösningen på allt.

Detta elände med den östgötska sjukvården är ju inget nytt precis och att våra regionpolitiker inte kan sköta finanserna är inget nytt heller. Varför ska man hålla fast vid ett gammaldags sjukvårdssystem som i slutändan inte fungerar?

Det finns en mängd politiker som inte enbart har sjukvården på sitt bord utan har flera uppdrag, dels i sina hemkommuner och sedan i före detta landstinget, i dag region. Ingen väljare begriper sig på

fördelarna med de olika regionerna.

Vad har alla dessa dubbelarbetande politiker för utbildning inom sjukvården? Eller kan det vara så illa att man har dubbla arvoden och andra förmåner som förmånsbilar med mera?

Mitt förslag är: Skippa landstingen och regioner och låt staten ta över sjukvården, detta gjorde man i vårt grannland Norge och där verkar det fungera. Eller varför flyttar en mängd sjuksköterskor just dit för att arbeta med mycket bättre betalning än i Sverige?

Med skattehöjningar så räddar man inte sjukvården, när det finns gamlingar som inte har råd med mediciner, tandvård eller sjukvård. Jag själv har upplevt detta under 2016, då jag besökte akutmottagningen sju gånger mellan januari och oktober för att efter nästan elva månaders väntan få diagnosen lungemboli. Året därpå fick jag en ny diagnos, lungemfysem.

En sådan sjukvård behöver ingen.