Insändare Den 22/9 2018 – i samband med årets Pridefestival – hade jag en insändare i MVT där jag ifrågasatte medfinansieringen av fjolårets parad där politikerna använde medel från Karin E Regnstrands Stiftelse som egentligen ska användas till att ”… lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande … ”.

Inför årets arrangemang ansökte kommunen om statsbidrag från Socialstyrelsen om medfinansiering med 137 000 kronor.

Svaret blev: ”Socialstyrelsen har beviljat Vadstena kommun 40 000 kr i statsbidrag för 2018”. Ansökan om bidrag kom från socialnämnden och eftersom den sökt bidraget är det naturligt att förmoda att den även fick stå för de kostnader som bidraget inte täckte.

Då budgeterad kostnad och efterkalkyl för det mesta skiljer sig åt är min fråga till ansvariga politiker: Hur stor blev den verkliga summan som Vadstenas skattebetalare fick stå för i samband med genomförandet av Vadstena Pride 2018 och hur har ”utbildningsinsatserna genomsyrat kommunens arbete” som det står i ansökan till Socialstyrelsen?

I ansökningsformuläret till Socialstyrelsen står det angående uppföljning: ”Hur kommer ni att mäta och dokumentera de uppnådda resultaten?” Det vore intressant att ta del av dessa eftersom kommunen kryssat för följande ” Vi kommer att räkna och registrera … /dokumentera metoder … /genomföra en intern utvärdering … ”.

Tacksam för svar.

Curt Nilzén