Insändare Det gäller att övertyga på ett sätt som inte hotar den andres självrespekt. Det gäller att kunna närma sig den som inte förstår med förståelse.

Som engagerad i att hejda den globala klimatförändringen är dessa ledord utmanande. Det är frestande att hamra fram övertygande fakta som bevis på klimatförändringar: de ökande stormarna, den stigande temperaturen, Gotlands och östra Sveriges och hela Sveriges begynnande vattenproblem, forskarnas varningar, kraven på försiktighetsprincipen – för att nämna några.

När någon säger:

– I sommar flyger vi till Brasilien och i vinter blir det Thailand!

– Härligt att ni unnar er exotiska upplevelser – synd att det inte är så bra för klimatutvecklingen? Hur skulle ditt liv förändras om du trodde att klimatförändringen berodde också på dig?

Om någon möter mig som heller inte helt avstår från att åka bil:

– Tänker du på att varje bilresa skapar koldioxidutsläpp som dina barns generation måste binda eller neutralisera på ännu okända sätt?

– Ja, jag gör det. Men jag har inte klarat att helt avstå.

Att möta den som inte förstår med förståelse.

– Jag och mina barn planerar att resa till Sydafrika i sommar och bila genom nationalparker med vilda djur!

– Jag missunnar dig inte din glädje att uppleva äventyr med dina barn. Men jag vill samtidigt att du inte glömmer att varje flygresa vi gör skapar koldioxid som inte binds och som ytterligare förtätar det filter av koldioxid som ökar jordens uppvärmning.

Det är viktigt att göra avkall på sin ”sociala dominansorientering”. Att inse att sanningen om livet är större än klimathotet. Vi är påverkade och utsatta från mångahanda influenser. Vi skall vara äventyrliga och djärva. Vi skall vara beresta och upplevelserika. Vi skall ha rätt att arbeta och njuta och koppla av. Annonser lockar med resor, prylar, kläder, friluftsnöjen. Det finns inga självklara rättesnören. Möjligen att inte medvetet skada andra. Möjligen att inte medvetet skada miljö och natur. Men vad är att medvetet skada? Att flyga till Thailand? Det blir långt till kopplingen till att kommande generation får bära klimatproblemen.

Det som saknas är just kopplingen. Den som fruktar klimathotet måste ständigt påminna om kopplingen – utan att hota någon självkänsla.

Ann Helleday

Klimatsvaret – CCL Sverige