Insändare Svar på ”Så fungerar förtur hos Platens” 7/2.

Detta med att påpeka förtur till Platens bostäder som SD gjorde i en insändare var visst inte så populärt, men enligt mig en väldigt intressant fråga. För den påvisar och belyser verkligen hur det har fungerat i kommunen. Hur det blir nu får väl framtiden utvisa, men risken är väldigt stor att kommunen själv har skapat en konfliktproblematik, som man inte vet hur man skall lösa.

Det är säkert inte någon som är emot förtur för människor som verkligen har behov av det. Så ur detta utkristalliserar sig ju frågan, har de nyanlända rätt till förtur, bara för att man är nyanländ. Här i mitt tycke, handlar det om att kommunen gärna en gång tog hit dem, man fick ju en ganska häftig ersättning av staten för detta.

Många säger att de var tvungna, det kan väl inte stämma, om man inte har en möjlighet att ta hand om nyanlända, eller andra, ge dem jobb, lägenheter, ge dem en plats i svenska samhället, varför ta hit dem och placera dem i ett utanförskap, inga jobb, det finns många andra möjligheter att hjälpa.

Många lever ju nu utan det mesta och har föga chans till en plats i svenska samhället. Är det humant? Men sedan kommer ju verkligheten, inga bidrag, stora sociala kostnader, inga bostäder, inga jobb.

Daniel Starkengren (M) och Kåre Friberg (M) skriver i sitt svar till SD, ”integration är ett av kommunernas största problem”. Är detta en nyhet, det är ju ett fenomen som på intet sätt är nytt. Sedan sägs det, "vi integrerar inte människor genom att ordna med husvagnslösningar eller uppmuntra trångboddhet". Ja, hur gör man då? Alla problem är ju enligt skribenterna kända. Kanske lösningen är ett brett gemensamt politiskt arbete, men det fungerar ju inte här eftersom vissa grupper inte får vara med, för som många säger, ”deras värdegrunds skull”.

Vidare kan man kommentera, citat: ”Snarare än att svartmåla och ställa grupper emot varandra”, vilka menar skribenten svartmålar? Om man inte låter våra kommuninvånare (alla) få lägenheter i en turföljd, vissa undantag sker, då ställer man ju grupper mot varandra. Jag kan inte se någon orsak till att en nyanländ skall få någon form av förtur gentemot vår egen ungdom och äldre människor. Att kommunen planerat fel och inte klarar av att ge ungdom och äldre ett boende de behöver är ingen anledning till att ge nyanlända särbehandling med förtur till boende.

Nu har vi alla dessa problem och dessa måste lösas. Här är det ekonomin som är ett stort problem, så till en början kan man ju skippa torgombyggnaden och spara dessa pengar, till till exempel bostadsbyggande.