Insändare Svar på "Miljöpartiet viktigare än någonsin", 6/11.

Företrädare för Miljöpartiet refererar i sin debattartikel till Världsnaturfondens (WWF) rapport från oktober i år. Det är bra att Miljöpartiet uppmärksammar denna skrämmande rapport som alla borde läsa. Om Miljöpartiet har läst fel, missförstått eller bara skrivit fel, låter jag var osagt, men det är inte vilda ”ryggradslösa” djur som minskat radikalt sedan 70-talet, utan ”ryggradsdjur”; 7 av 10 vilda ryggradsdjur kommer att vara borta inom 2 år, det vill säga 2020!

I Sverige lever vi och konsumerar som om vi hade fyra jordklot per år att tillgå!

Jag blir därför bekymrad när man på lokal nivå, från alla partier inklusive Miljöpartiet välkomnar Lalandia till Motala.

Lalandiaprojektet bygger på ett nöjestema med vatten som huvudkomponent. Enorma mängder färskvatten som ska värmas och kloreras. Det verkar som man inte hört talas om grundvattenbristen i somras, vattentäkter och brunnar som sinade, förbud mot bevattning av gräsmattor med mera.

Klimatrapporterna som kommer i stort sett varje dag angående luft, vatten, djur, skog och sjöar tycks inte påverka företrädare för Lalandiaprojektet, inte heller att det förväntas komma cirka en halv miljon besökare per år, de flesta med bil!

Till detta hoppas man att besökarna ska konsumera varor och tjänster i centrala Motala. Tillväxt och konsumtion står högst på agendan, samtidigt som klimatforskare, meteorologer, biologer, hydrologer och så vidare bönar och ber om ett mera återhållsamt agerande, helst ett tvärstopp.

Ett miljöparti borde vara det viktigaste partiet i dessa tider, men trovärdigheten blir svag när man, enligt mitt förmenande, ställer sig i samma kö som de andra, tyvärr i fel kö.

Ett humant ryggradsdjur