Insändare Vi i Landsbygdspartiet oberoende ser hur människor drabbas när företag läggs ner, butiker och service stängs ner och lantbrukare får allt svårare att överleva.

Många journalister åker ut till lättillgängliga och exotiska förorter för att skriva om utanförskap. Har de helt missat det som sker under tiden, att allt fler av Sveriges stora aktörer sviker landsbygden?

Landsbygden behöver bredband, bra kommunikationer, småföretagare, butiker och banker. En lösning är att ge landsbygdens företrädare större plats i den politiska skaran, där man med ytterligare mandat kan påverka våra beslutsfattare.

När beskedet kom att Ericsson varslar 3 000 i Sverige, då var regeringen på alerten och aviserade om stödinsatser. Vattenfall ”klippte” nästan samtidigt 40 jobb i Jokkmokk. Vilka stödinsatser fanns då för dessa 40 jobb som betyder så mycket i en glesbygd?

Regeringen kan inte fortsätta att bara se kriserna inom Sveriges stora industriföretag i storstadsområdena, de måste även värna om företagarna på landsbygden.

Sedan 80-talet har antalet mjölkbönder halverats vart tionde år. Liknande utveckling ses inom de andra gröna näringarna.

Telia kapar kopparledningar utan att först se till att det finns ett väl fungerande alternativ. Svaret blir ofta: bredband via fiber, något som ännu inte finns i glesbygd/landsbygd.

Postnord måste fortsätta leva upp till sitt samhällsuppdrag. Om förslaget om glesare postgång blir verklighet så är det ett dråpslag mot småföretagare utanför storstäderna.

Coop vars butiker en gång i tiden stod för närheten och tryggheten, var de första att överge landsbygd/glesbygd. Var finns solidaritetstänkandet från kooperationens sida?

Banktjänsternas digitalisering fördjupar klyftan mellan stad och land. De flesta kontor som läggs ner eller slutar med kontanter ligger på landsbygden. Förutom privatpersoner drabbas många föreningar och småföretagare som tvingas ta hand om dagskassorna själva. Det är djupt stötande att se hur storbankerna struntar i sina kunder, medan staten och skattebetalarna förväntas hålla dem under armarna när de vacklar.

Landsbygdspartiet oberoende vill införa en skyldighet för bankerna att hantera kontanter. Både uttag och insättning ska vara möjlig på samtliga bankkontor. Riksbanken skall se till att en fungerande kontanthantering finns i hela landet.

För Landsbygdspartiet oberoende

Erland Nilsson, Råneå, Erika Sörengård, partiordförande, Ervalla, Hillevi Sandström, Åsa Vallenberg Nilsson, Niemisel, Roger Engman, Magnus Malmsten, Norrtälje, Tjern Inga Wall, Särna, Monica Björsell, Svenljunga, Pia-Maria Johansson, Nora, Pierre Ländell, Horn, Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk, Hans Boström, Hallen, Margot Hansen, Åshammar, Claes Littorin, Knutby, Åke Karlsson, Kolmården, Gunilla Fluur, Näsåker, Cecilia Kähäri, Storfors, Roger Stupis Andersson, Råneå