Insändare Vart tog den svenska trygga demokratin vägen? Den försvann och vi fick en dikterande urbanisering istället!

Storstadstänket i regering och riksdag utarmar Sverige, men det är också ett kommunlokalt problem. Grundproblemet stad–land skapades 1972 när städerna behövde mer skattekraft för sin expansion. Centralpolitiskt beslöts att varje kommun skulle centraliseras, vilket skedde genom att närliggande landsbygdskommuner konfiskerades till närmsta stad. Samtidigt försvann demokratin i Sverige, den blev helt snedvriden till städernas fördel.

Före 1972 fungerade lokalsamhället, politikerna tillvaratog sin bygds intressen och mandatfördelningen var jämnt fördelad. Vad hände med mandatfördelningen vid sammanslagningen stad–landsbygd 1972? Jo, 70 procent stad och 30 procent landsbygd, och landsbygdsfrågorna behandlades på statspolitikens villkor.

Vi har sedan dess haft en snedvriden kommunal- och rikspolitik med urbanisering och centralisering som följd. Det hela förstärktes genom att skolorna centraliserades till städerna och utbildningspedagogiken utgick från stadens normer.

För att komma till rätta med stad och land som är beroende av varandra, måste vi ge landsbygden frihet från tätortspolitikerna och deras odemokratiska politik, ofta styrd av tjänstemän som är rådgivande till besluten. Beslut som många gånger är rent diktatoriska. Kanske vi skall dela upp stad och landsbygd, i självstyrande landsbygdsregioner? Något måste göras, den landsbygdsparlamentariska utredningen som kom nyligen är inte skapad av och för landsbygdsbefolkningen och dess näringar, den utgår från städernas urbana synvinkel för att inte tappa makten över landsbygden och dess tillgångar.

Under de senaste 50 åren har stora delar av vår förädlingsindustri monterats ned och skrotats (kallats rationalisering). Även försvaret har till stora delar avvecklats under denna period!

Jordbruksproduktionen har urbaniserats (vilket kallats rationalisering). Vad händer vid avspärrning? Vi har katastrofalt få stamdjur till att bygga upp en inhemsk livsmedelsproduktion på.

Jag blev rädd när jag hörde statsministern och övriga politiker på Folk och Försvars konferens. Vill de inte förstå, eller tänker de så opraktiskt eller vad är det för fel? Våra politiker och deras rådgivare har byggt ett korthus åt landets befolkning! Hur klarar landet uppvärmningen av bostäder i den urbana stadsmiljön i en krissituation? Vad ska befolkningen äta?

Landsbygdsbefolkningen måste återta makten över sin bygd!

Leif Pettersson

Godegård

medlem i Landsbygdspartiet oberoende