Insändare Så märkligt tyst och tomt det blev. Håller vår demokrati på att försvinna eller bryr vi oss inte längre?

Och vart tog jämställdheten vägen?

För jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex för 2017 framför Danmark, Finland och Nederländerna.

Men verkligheten ser mer dyster ut:

- Kvinnor tjänar oftast mindre än män. För nio av de vanligaste jobben har kvinnor i genomsnitt sämre lön än män, trots att de gör samma jobb.

- Kvinnor har högre utbildning än män eftersom fler kvinnor studerar på högskola. Men ändå har färre kvinnor riktigt höga positioner på högskolor, där 80 procent av professorerna är män.

- Det är mycket vanligare att män är chefer, och i bolag sitter väldigt få kvinnor i styrelserna.

- Kvinnor tar oftare ledigt från jobbet eller jobbar deltid för att ta hand om barn, det gör att de får lägre pension än män.

- Kvinnor jobbar lika mycket utan betalning som med betalning, medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt.

- Fler kvinnor än män utsätts för sexuella övergrepp.

Och så märkligt och tyst det blev om vad som hände svenska Zaida Catalan i Kongo-Kinshasa i mars 2017. Catalan var i landet för att undersöka och dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. Hon var där som humanitär expert i FN:s arbete för att stärka freden i landet. 27 mars hittades Zaida Catalan död.

Kommunstyrelsens jämlikhetsberedning i Motala kommun har nu haft sitt första möte. Beredningen är tillsatt för att rikta fokus mot jämställdhets- och HBTQ-frågor. Låt oss nu hoppas att jämlikheten blir mer synlig.

Helene Jareblad