Insändare Otroligt att vi inte kommit längre när det gäller alla människors lika värde i Sverige 2017. Och jag menar mellan män och kvinnor. Kommunalarbetaren 2017-02-01: ”Varför är hemtjänstpersonal mer sjuka än anställda inom park och renhållning? För att de har sämre arbetsmiljö, anser Arbetsmiljöverket. Trots det låter ansvariga politiker orättvisorna bestå. Samma arbetsgivare – men olika arbetsvillkor.”

Många följde Fröken Frimans krig på SVT och tyckte att det var bra. Men varför är vi inte fler som tuffar till oss och gör detsamma. Och kräver bättre arbetsvillkor, ifrågasätter arbetsgivaren och vägrar att bli utnyttjade 24/7? För precis som i början på 1900-talet är kvinnor 2017 mindre värda och ska veta sin plats och stå ut med dåliga arbetsvillkor och vara förstående gentemot allt och alla och ta på sig skulden för att det ser ut som det gör! Vilken man gör det?

De som vågar sticka ut hakan får möta motstånd från fler håll än arbetsgivare, då även deras medsystrar tar arbetsgivaren i försvar. Florence Nightingale, sjuksköterska som bröt sig loss på 1800-talet och gav allt för sjuka och fattiga. Hon var född i en rik familj så hon hade trots allt bättre förutsättningar än våra sjuksköterskor och undersköterskor idag.

Vi kvinnor arbetar för vårt uppehälle precis som männen. Några hemmafruar finns väl knappt idag, om man inte gjort en Maria Montazami och blivit ”Queen of Tassels i Hollywood, men jag tror de flesta kvinnor vill stå på egna ben.

Jag som inte är som samhället förväntar sig att en kvinna ska vara, får mycket cred av både män och kvinnor men de där som har dålig självkänsla eller lever kvar på ”stenåldern” har inget emot att trycka till mig genom hot eller i ord och skrift! För många män tröttnar visst aldrig på att leka ”herre på täppan.”

Sen har vi dessa kvinnor som klättrat på karriärstegen, de vill absolut inte ha någon konkurrent, utan de tar med sig stegen upp, så inga andra kvinnor kan klättra förbi.

Kommunalarbetaren 2017-02-01: ”Men nu har kommunen bestämt att alla kommunanställda ska få lika, så i december fick vi en jultallrik.”

Gunilla Skill