Medan vi blir allt äldre visar forskning att det är lönsamt att investera i seniorernas hälsa för ett piggare liv. Fysisk aktivitet och social samvaro har visat sig kunna minska både medicinering, fallolyckor och inflyttning på äldreboenden.

Kommunföreträdare säger att man inte har någon lagstadgad skyldighet att ha verksamhet som höjer livskvalitén för äldre. Alltså ingen skyldighet att se till behovet för individen att hålla sig frisk längre upp i åldern och därmed konsumera mindre sjukvård och/eller mediciner.

Socialstyrelsens skrift 2016-5-5 säger att Socialtjänstlagen ger individen rätt till bistånd med hemtjänst, särskilt boende och så vidare.

Socialförvaltningen ska veta hur detta fungerar och med handen på hjärtat finns det brister här. Därför är Hälsocenter med sitt utbud av träning, yoga, aktiviteter av olika slag och utflykter där vi äldre känner en gemenskap med likasinnade viktigt att bevara. Alla dessa aktiviteter berikar tillvaron och ökar välbefinnandet för oss äldre och ska ses som ett instrument att skjuta fram behovet av vård och omsorg. Inte minst är detta en ekonomisk vinst för både kommun och individ.

De övriga träningsutbuden som nämns, är inget alternativ för oss äldre. Det klargjorde vi under hösten år 2018 då det gjordes flera aktioner i frågan. Det tog också Socialförvaltningen till sig då och ändrade på tagna negativa beslut gentemot Hälsocenter.

Man talar om kompetenshöjning i många sammanhang. Vilken kompetens har de styrande som inte kan se dessa samband enligt ovan?

Vi äldre önskar, eller begär, att ni inte bryter ned det som byggts upp nu under cirka sex år. Istället föreslår vi att ni också etablerar utegym i olika stadsdelar och även i Borensberg. Dessa behöver ingen bemanning och är tillgängliga dygnet runt.

Vi är inte heller främmande för en höjning av terminsavgiften om det krävs.

Med dessa ord vill vi att ni tänker om och låter Hälsocenter fortsätta och visa att Motala kommun bryr sig om dess äldre invånare. En önskan att Motala kommun visar sig som ett föredöme när det gäller att minska ohälsotalet. Dess invånare som en gång slitit och arbetat för kommunen borde bemötas med respekt och belönas med trygghet och hälsa istället för att bara lämnas åt sitt öde.

Tomas Lundqvist

legitimerad sjukgymnast

folkhälsoombud SPF Boren, Borensberg