Insändare Hur realistiskt är det egentligen att Lalandia ska dra 650 000 besökare och 500 000 övernattningar per år? HUI-rapporten bygger enbart på uppgifter som Lalandia har levererat. Varken Lalandia eller HUI vill sedan kommentera hur dessa uppgifter har tagits fram.

Det enklaste sättet att ta reda på trovärdigheten i HUi:s uppgifter är att införskaffa sig besöksstatistiken hos näraliggande och svenska äventyrsbad. Då får man ju en jämförelse utifrån svenska förhållanden. Gustavsviksbadet i Örebro exempelvis, som enligt uppgift är Nordens största äventyrsbad, har 250 000 årliga besök (inklusive motionärer).

Med andra ord 400 000 färre besök än vad Lalandia kalkylerar med. Notera att Örebro har nära 3 gånger så stor befolkning som Motala, är en universitetsstad, har ett stort köpcentrum med bland annat Ikea inpå knuten som tillsammans hjälper till att locka till sig besökare. Lalandia påstås ha ett bredare koncept än Gustavsvik, med bland annat en slalombacke för mindre barn. Men kan detta verkligen locka hit så många extra besökare? En skidbacke för små barn kanske är ett dragplåster i Danmark men troligtvis inte här.

Ytterligare exempel på besöksiffror för svenska upplevelsebad är Skövde Arena med 127 000 besök samt Kokpunkten i Västerås vars statistik visar på 200 000 besök. Att Kokpunkten har så många besökare förklaras av närheten till huvudstaden. Merparten av Kokpunktens besökare kommer nämligen just från Stockholmsområdet. Motalas politiker och tjänstemän måste snart inse det tveksamma i att Lalandia i Motala kan komma att dra fler besökare än vad dessa tre upplevelsebad lyckas dra tillsammans.

En naturlig fråga som då infinner sig är vad Lalandia ska ha 550 semesterhus till? De flesta hus kommer ju att stå tomma större delen av året. Mycket tyder för övrigt på att svenskarnas semestervanor skiljer sig en hel del från våra grannar i söder, där själva boendet i en stugby är en del av själva semesterupplevelsen.

Det är förvånansvärt att det inte finns något intresse från kommunens sida att verkligen ta reda på hur Lalandia har kommit fram till sin prognos om antalet besök. Om det ska bli några synergieffekter för Motalas del, förutsätts det ju att uppgifter om antalet besökare är realistiska.

Kommuninvånare