Insändare Vad är god arbetsmiljö? Alla ska ha rätt och ork att arbeta heltid. I dag ser det tyvärr inte ut på det sättet. Inom många yrken väljer personal att gå ner i tid, vilket påverkar hela din framtid såsom lägre sjuklön vid sjukdom och lägre pensioner, vilket leder till ännu fler fattigpensionärer.

Är det möjligen det man strävar efter? Vad behöver man göra kan man fundera över.

Arbetstider är en stor fråga. Delade turer har ökat. För långa arbetspass. Bemanningen är för låg. Chefernas tillgänglighet.

Frågar oss varför vägrar kommunen att sträva efter god arbetsmiljö exempelvis inom vård och omsorg, barnomsorg.

Förslag till snabba förbättringar: sex timmars arbetsdag ska vara att betrakta som heltid, alternativt pröva lanstingets modell 90/10-schema.

När de som har makt slutar lyssna på människor så är det dags att byta ut dem. Precis det har nu hänt i Motala.

Nu hoppas vi på snabba, positiva förändringar.

Stora förväntningar