Insändare När kommunen presenterade ny detaljplan för kvarteret Linden var tanken att det skulle vara en stadslik bebyggelse som sammanbinder de centrala delarna av Motala med det nya resecentrum. En tanke och idé som är mycket lätt att sympatisera med. Varför frångick man denna plan?

När Coop kom in i bilden kändes det bra. De skulle få ha sina lokaler i bottenplanet, med bostäder och eller annan verksamhet i de övriga planen. Då skulle ju kvarteret få den stadslika karaktär som man hade tänkt. Men Coop hade andra planer. De ville inte följa detaljplanen utan bygga en köplada på samma tomt. Så efter ett antal olika diskussioner med Coop och flera detaljplaneförändringar, ledde det fram till att kommunen tillät Coop att få bygga sin köplada i kvarteret Linden och därmed en andra gång förstöra den då genuina och nu tänkta stadsbilden i Motala.

Första gången Coop var med och förfulade Motala centrum var på 60-talet då man rev den gamla bebyggelsen väster om torget och placerade en ”tegelhög” med parkering på taket (nuvarande Gallerian) där istället. Motala var tyvärr inte den enda kommunen som tillsammans med Coop förstört den genuina stadsbilden i sin stadskärna. Men det gör ju inte saken bättre om det är fler som gör samma misstag. Att kommunen blev lurad en gång må vara förlåtet men att göra om samma misstag med samma etablering en gång till känns aningen magstarkt.

Dokumentärfilmaren Anders Wahlgren har gjort en film som heter ”När Domus kom till stan” Den handlar om de så kallade rekordåren då hela stadskärnor med flera hundra år gamla byggnader revs för att göra plats åt stora varuhus, i synnerhet Domusvaruhus, och tillhörande parkeringshus. Enligt Wahlgren kunde dåvarande KF i nära samarbete med lokala politiker se till att varuhusen fick ett så centralt läge som möjligt, något som har bidragit till några av de största stadsomvandlingarna i Sverige genom tiderna.

Med vilka argument föll kommunen för Coops lada i kvarteret Linden? Om det var för antalet arbetsplatser hade man kunnat få det vid en alternativ placering också. För det kan väl inte varit så att man (kommunen) föll för estetiken. Man måsta väl ha varit medveten om att denna lada definitivt inte passar in i kvarteret Linden. Eller?

Nu har Coop ”tvingat” sig in på en tomt där den då rådande majoriteten i kommunen med knapp nöd lyckades fatta ett för Motala bedrövligt beslut. Coop lade ner verksamheten i tegelhögen vid torget och sedan även butiken i Bråstorp och har ju lagt ner sina butiker på många ställen bland annat i Mjölby så om (eller när) de sedan avslutar sin handel i kvarteret Linden vad skall då hända med den senaste ladan?

Bertil Siltberg